Vlaamse universiteiten bereiden ijkingsproef voor burgerlijk ingenieurs voor

Op 1 juli kunnen toekomstige studenten die zich voor de bachelor Ingenieurswetenschappen willen inschrijven deelnemen aan een ijkingsproef. Op de campussen van de drie universiteiten die deze richting aanbieden (VUB, KULeuven, UGent) zullen ze een vrijblijvende toets kunnen afleggen. Deelname blijft vooralsnog vrijwillig en het resultaat is geenszins bindend. ...

Lees meer

Onderwijsnieuws

 De Vlaamse studentenkoepel VVS heeft nog steeds geen voorzitter (Inmiddels is er een voorzitter verkozen. Meer daarover leest u hier, nvdr). Stijn De Decker, reeds bestuurder, stelde zich kandidaat, maar werd niet verkozen. Het resultaat van de stembusslag was ondubbelzinnig: drieëntwintig stemmen tegen, vijf onthoudingen en vier voor. – ...

Lees meer

“De manier waarop minister Smet het dossier van de tweejarige masters behandelt, getuigt van slecht bestuur”

De onlangs gelekte discussienota van minister Smet aangaande de tweejarige master laat er geen twijfel over bestaan: de verlenging van de studieduur komt op een lager pitje. Een grote verrassing is het echter niet. Afgelopen zomer dienden alle universiteiten gezamenlijk hun dossiers van de tweejarige masters in bij de ...

Lees meer

Vlaamse en Franstalige studentenkoepels plannen actie op Schumanplein op Dag van de Student

17 november is het de Internationale Dag van de Student, een dag waarop studenten van over de hele wereld aandacht vragen voor onderwijs. De Vlaamse en Franstalige studentenkoepels laten deze dag dan ook niet ongemerkt voorbij gaan. Ze plannen een gezamenlijke studentenbijeenkomst op het Schumanplein te Brussel. “Met de ...

Lees meer

Onderwijsnieuws

Op 5 juli vond de installatievergadering van de Studentenraad plaats, waarop de oude garde de fakkel overdroeg aan de verkozenen voor het academiejaar 2012-2013. Het was nog even spannend of er genoeg studentenvertegenwoordigers aanwezig gingen zijn om het aanwezigheidsquorum te halen. Op de valreep lukte dit en kon het ...

Lees meer

Onderwijsnieuws

De VUB beraadt zich over het opnieuw gebruiken van het oude logo. Als de kosten die de vervanging met zich meebrengen meevallen, staat rector De Knop niet weigerachtig tegenover het opvissen van het oude embleem. Het huidige logo dateert van 2004 en moest de Vrije Universiteit Brussel, samen met ...

Lees meer
Showing 21 to 30 of 48 results