Voting Guide 2021

(You can find the Dutch voting guide here) Below is the interactive Voting Guide of de Moeial. You will learn the position of all 24 candidates in 20 statements. Hover your mouse over the candidates to read their explanation of the answer. You can vote here until 2 May.

Lees meer

Stemwijzer 2021

(English Voting Guide will be shared tomorrow) Hieronder vind je de interactieve Stemwijzer van de Moeial. Je leert het standpunt van alle 24 kandidaten kennen in 20 stellingen. Beweeg je muis over de kandidaten om hun toelichting bij het antwoord te lezen. Stemmen kan hier tot en met 2 ...

Lees meer

de Moeial stemwijzer, uw hulp bij de studentenverkiezing 2018

Is het tijd voor een hervorming van het academiejaar? Moeten we meer inzetten op Engelstalige richtingen? Wordt het tijd voor herbruikbare bekers op td’s? Slechts een greep uit de 18 prangende vragen die de Moeial alle kandidaten voor de volgende Studentenraad voorlegde. Wilt u weten welke kandidaat zich met welke stelling akkoord verklaarde? Kies dan ...

Lees meer

Studentenraad verkiest nieuw bestuur

De VUB-Studentenraad heeft haar nieuwe bestuur verkozen voor het academiejaar 2014-2015. Jonathan Hooft is de nieuwe voorzitter. De student Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie haalde het overtuigend met veertien voorstemmen en één onthouding. Naast Hooft zijn er gisteren (woensdag) ook drie vicevoorzitters verkozen, waardoor het vierkoppig bestuur meteen voltallig is. Dat ...

Lees meer

Wilfried Rauws nieuwe decaan van faculteit Recht en Criminologie

Wilfried Rauws, professor sociaal recht, is door de faculteit Recht en Criminologie verkozen tot nieuwe decaan. Rauws volgt zo collega-professor Guido Van Limberghen op, die sinds academiejaar 2008-2009 de functie bekleedde. Het mandaat van Rauws begint officieel aan het begin van volgend academiejaar en duurt twee jaar, maar is ...

Lees meer

Nieuw bestuur Studentenraad nog niet verkozen

Maar liefst vier studentenvertegenwoordigers ambiëren een bestuursfunctie in de Studenten- en Stuvoraad voor het academiejaar 2014-2015. Dat bleek op de installatievergadering van gisteren (4 juli). Het aanwezigheidsquorum werd echter niet bereikt, zodat de bestuursverkiezingen uitgesteld zijn. Enige kandidaat-voorzitter is vooralsnog Jonathan Hooft, lid van de raad van bestuur namens ...

Lees meer
Showing 1 to 10 of 18 results