Studiekring Vrij Onderzoek zet UVV-subsidie VUBMUN onder druk

In een e-mail aan de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV) heeft Studiekring Vrij Onderzoek (VO) te kennen gegeven dat het geen tussenpersoon meer wenst te zijn in de subsidieconstructie met VUBMUN. UVV is al jaren een grote sponsor van VUBMUN en geeft jaarlijks financiële steun, maar daar zijn voorwaarden aan ...

Lees meer

Subsidiëring onder vrijzinnigen

In het April/Mei-nummer van de Moeial stond er in de Edito een verwijzing naar subsidies, die VUBMUN had verkregen van UVV om de kosten van de WorldMUN in Taipei (Taiwan) te kunnen bekostigen. (VUBMUN is een organisatie die modeldebatten frequenteert van de verschillende commissies van de Verenigde Naties, nvdr.) ...

Lees meer
Showing all 2 results