Strengere studievoortgangsbewaking definitief goedgekeurd, Studentenraad alsnog tevreden

Het nieuwe Onderwijs- en Examenreglement heeft haar tocht doorheen de verschillende beslissingsorganen volbracht. Het document lag dinsdag 31 maart ter finale goedkeuring voor op de Raad van Bestuur. Die verklaarde zich akkoord met een ingrijpende verstrenging van de bindende voorwaarden. Tot een stemming kwam het niet. Door Joren Janssens ...

Lees meer

De flexibilisering staat onder curatele

Afkalvende flexibilisering, zo omschrijven we het best de gure winden die door het universitaire landschap waaien. In tijden van budgettaire gestrengheid stellen alle Vlaamse universiteiten limieten aan het geïndividualiseerd studietraject. Na de KU Leuven springt ook de VUB mee op de kar met bestemming Maximale Studievoortgang. Het dossier rond ...

Lees meer

Na KU Leuven wil ook VUB strengere studievoortgangsbewaking

Vanaf het academiejaar 2015-2016 wil de VUB strengere regels invoeren in de studievoortgangsbewaking. Zo wil de universiteit sneller ingrijpen als studenten onvoldoende studierendement boeken. Eén van de nieuwe principes: eerstejaarsstudenten die niet voor alle vakken slagen, mogen maar een beperkt aantal studiepunten opnemen als de opleiding het zo beslist. De principes ...

Lees meer

Deliberatieregels mogen tijdens het academiejaar niet aangepast worden

In een uitspraak van 14 augustus 2012* heeft de Raad voor Beslissingen inzake Studievoortgangsbetwistingen geoordeeld dat deliberatieregels niet zomaar tijdens het academiejaar gewijzigd kunnen worden. De twee studenten uit de lerarenopleiding van een hogeschool werden in het gelijk gesteld. De twee laatstejaars behaalden in de winterzittijd van 2012 allebei ...

Lees meer
Showing all 6 results