Statuut van de studentenvertegenwoordiger wordt verplicht

Vanaf 1 oktober 2014 wordt het statuut van de studentenvertegenwoordiger verplicht. Dat werd aangekondigd op het jaarlijkse congres van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). Het instellingsbestuur zal dit statuut moeten opmaken in samenspraak met de studentenraad. Speciale behandeling Momenteel hebben acht van de 23 studentenraden in Vlaanderen reeds ...

Lees meer

Internationale studentenvertegenwoordiging komt moeilijk van de grond

Buitenlandse studenten zijn traditioneel slecht vertegenwoordigd in de Studentenraad. De taalbarrière en hun vaak korte verblijf maakte het de facto onmogelijk om in de Studentenraad verkozen te worden. Om dat euvel te verhelpen richtte het International Relations and Mobility Office (IRMO) in 2012 het International Student Platform (ISP) op. ...

Lees meer

De VUB gooit het roer om: volledige hertekening van bestuurslagen in volle gang

De beleidsstructuren aan de VUB gaan de komende jaren grondig op de schop. Rector Paul De Knop plant in de loop van volgend academiejaar een grootse hervorming op alle beleidsniveaus. Hiermee anticipeert de universiteit op de instellingsreview, een doorlichting die de overheid volgens de laatste stand van zaken zal ...

Lees meer

Studenten lijnrecht tegenover Onderwijsraad: “Is dit nog studentenvertegenwoordiging?”

Het gewijzigde Onderwijs- en Examenreglement (OER) voor het academiejaar 2013-2014 zorgde in maart voor flink wat opschudding op de plenaire vergadering van de Studentenraad. Vooral het uitgetekende beleid met betrekking tot het recht op herkansing van een reeds geslaagd examen stuitte een aantal leden danig tegen de borst. Het ...

Lees meer

Gastcolumn: Studenten engageren zich niet minder, maar vooral anders

We lazen het reeds op de website van De Moeial (7 oktober): de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) kampt met bloedarmoede. Ook elders blijkt het gebrek aan studentenvertegenwoordigers jaar na jaar een probleem te zijn. Alle grote studentenraden kampen ermee (Veto, 3 oktober). Nochtans is 2011 het Europees jaar van de ...

Lees meer
Showing all 6 results