Studentenverenigingen naar gele koten als tussenoplossing

Lokale werkzaamheden De bouw op de VUB lijkt nooit op te houden en met de zeer gelimiteerde informatie die de VUB hierover naar buiten brengt, is het soms moeilijk te weten wat er gepland is. De regionale studentenkringen, de Moeial, Studiekring Vrij Onderzoek (VO) en Overkoepelende StudentenDienst (OSD) moesten ...

Lees meer

De eigenaardige erkenning

Het wel en wee van de erkende verenigingen op de VUB “Student zijn, is meer dan studeren alleen”, zo luidt de riedel van menig verenigingsstudent. Duizenden jongelingen kruiden hun bestaan op de VUB met het lidmaatschap van een studentenkring. Hetzij van facultaire, regionale, politieke, thematische of culturele aard. Onze ...

Lees meer

Het Vrije Podium officieel erkend door de VUB

Creatief, laagdrempelig en familiair. Zo vat voorzitter Valerie Lever de gloednieuwe theaterkring Het Vrije Podium samen. Aan het begin van het vorige academiejaar is Lever samen met een medestudent begonnen een kring op te richten die studenten de kans geeft te experimenteren met toneel in een ongedwongen sfeer. Een jaar ...

Lees meer

Vrijzinnig dopen … u zei?

Studentendopen komen uit een vrijzinnige traditie, maar echt vrijzinnig zijn ze niet meer. Gesubsidieerd zijn ze wel. Dat is de enige conclusie die men uit de argumentatie van het debat van woensdag 2 maart, georganiseerd door studiekring Vrij Onderzoek, kon trekken. Dat de sprekers die Nederlandstalig, vrijzinnig en studentikoos ...

Lees meer

Studentenkringen op weg naar de eeuwigheid – een woordje van uw archivaris

Door Frank Scheelings Gegroet, nieuwe kringbesturen, praesessen, secretarissen, cantoren, schachtentemmers, cultuurverantwoordelijken, enzovoort, kortom allen die bij het einde van het vorig academiejaar een belangrijke bestuursfunctie in een studentenkring hebben aanvaard! Gegroet ook aan alle toekomstige functiehouders die zullen worden aangesproken om de huidige bestuursleden te vervangen omdat er hier ...

Lees meer
Showing all 8 results