Voting Guide 2021

(You can find the Dutch voting guide here) Below is the interactive Voting Guide of de Moeial. You will learn the position of all 24 candidates in 20 statements. Hover your mouse over the candidates to read their explanation of the answer. You can vote here until 2 May.

Lees meer

Stemwijzer 2021

(English Voting Guide will be shared tomorrow) Hieronder vind je de interactieve Stemwijzer van de Moeial. Je leert het standpunt van alle 24 kandidaten kennen in 20 stellingen. Beweeg je muis over de kandidaten om hun toelichting bij het antwoord te lezen. Stemmen kan hier tot en met 2 ...

Lees meer

de Moeial stemwijzer, uw hulp bij de studentenverkiezing 2018

Is het tijd voor een hervorming van het academiejaar? Moeten we meer inzetten op Engelstalige richtingen? Wordt het tijd voor herbruikbare bekers op td’s? Slechts een greep uit de 18 prangende vragen die de Moeial alle kandidaten voor de volgende Studentenraad voorlegde. Wilt u weten welke kandidaat zich met welke stelling akkoord verklaarde? Kies dan ...

Lees meer

de Moeial stemwijzer, uw hulp bij de studentenverkiezing 2017

Moet het inschrijvingsgeld voor kansarme jongeren gratis worden? Is het Nederlands als academische taal bedreigd?  Zorgt het kazerne-project voor een kloof met internationale studenten? Slechts een greep uit de 20 prangende vragen die De Moeial alle kandidaten voorlegde. Alle kandidaten konden meedoen, het resultaat is deze stemwijzer. Wilt u weten welke kandidaat zich met ...

Lees meer
Showing all 7 results