Inschrijvingsgelden: gelukkig hebben we het Grondwettelijk Hof nog

Inderdaad, men moet de geleidelijke invoering van kosteloos hoger onderwijs slechts verwezenlijken, rekening houdend met de economische mogelijkheden en de situatie van de overheidsfinanciën eigen aan elk van de staten, zo wees het Grondwettelijk Hof in opnieuw hetzelfde arrest van 1992. Kortom: de brede paraplu van het algemeen belang, ...

Lees meer
Showing the single result