Geldkwesties: VUB last vervangingsstop in voor administratief en technisch personeel

De Vrije Universiteit Brussel doet het goed. Maar … Daar is dat steeds terugkerende tegenstellend voegwoord weer. Rector Paul De Knop had het erover in zijn nieuwjaarsspeech voor het personeel. De studentenaantallen stijgen, het onderzoek zit snor, er zijn heel wat spin-offs, de investeringsmiddelen liggen vijf procent hoger dan ...

Lees meer

Studiekring Vrij Onderzoek zet UVV-subsidie VUBMUN onder druk

In een e-mail aan de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV) heeft Studiekring Vrij Onderzoek (VO) te kennen gegeven dat het geen tussenpersoon meer wenst te zijn in de subsidieconstructie met VUBMUN. UVV is al jaren een grote sponsor van VUBMUN en geeft jaarlijks financiële steun, maar daar zijn voorwaarden aan ...

Lees meer
Showing all 4 results