De flexibilisering staat onder curatele

Afkalvende flexibilisering, zo omschrijven we het best de gure winden die door het universitaire landschap waaien. In tijden van budgettaire gestrengheid stellen alle Vlaamse universiteiten limieten aan het geïndividualiseerd studietraject. Na de KU Leuven springt ook de VUB mee op de kar met bestemming Maximale Studievoortgang. Het dossier rond ...

Lees meer

Slechts eenderde van instellingen biedt onvoorwaardelijke tweede examenkans

Slagen met voldoening of met onderscheiding, het verschil kan schuilen in enkele procentpunten. Nochtans heeft elke student recht op twee examenkansen. Dat staat zo in het Flexibiliseringsdecreet. Toch weigert tweederde van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen om studenten de mogelijkheid te bieden om te herkansen als ze al geslaagd zijn in ...

Lees meer
Showing all 3 results