Overgangsbureau FEF verkozen

Op zaterdag 31 maart verkoos FEF een overgangsbestuur om binnen de koepel, die al enkele maanden met interne onrust te maken had, een vernieuwde eenheid te smeden. Het nieuwe bestuur werd met een grote meerderheid verkozen. De universitaire studentenraden stemden unaniem voor het nieuwe bestuur. De Hogescholen en Kunstscholen ...

Lees meer

Onderwijsnieuws

De tweejarige master voor humane wetenschappen wordt met één academiejaar uitgesteld. Dat hebben de universiteiten samen beslist. Hierdoor zal die tweejarige master pas in het academiejaar 2015-2016 zijn intrede doen. Oorspronkelijk was dat voorzien voor 2014-2015, maar na studentenprotest in Gent en Antwerpen, is de invoerdatum uitgesteld. Michiel Horsten, ...

Lees meer

Bxl-politique

Het parlementaire jaar is weer geopend, en in Brussel is men niet minder ambitieus dan elders. Budgetten zullen op orde worden gesteld, mobiliteit verbeterd en tegen 2014 is Brussel de Groene Hoofdstad van de Europese Unie. Uw crèche-naar-keuze zal ruimte zat hebben, evenals de lagere en secundaire scholen van ...

Lees meer

Onderwijsnieuws

Op de algemene vergadering van de VUB-studentenraad (20 oktober) is de projectpotaanvraag voor de VUB-skireis aanvaard. Dat betekent dat er zo’n 250 euro uitgetrokken wordt voor de promotie van de trip naar Les Arcs. Ook werd aangekondigd dat er een evaluatie van de projectpot komt. De toebedeling blijkt te ...

Lees meer

Franstalige studentenkoepel gaat radicaal in tegen oriënteringsproef

Foto: FEF-voorzitter Michaël Verbauwhede Het contrast met de Vlaamse Vereniging van Studenten was groot op het persontbijt van de Fédération des Etudiants Francophones (FEF), de studentenkoepel van de Franstalige helft van ons land. “Wij werken met studenten, niet voor studenten”, zo vatte voorzitter Michael Verbauwhede het stijlverschil gebald samen. ...

Lees meer
Showing 11 to 19 of 19 results