Karen Celis, professor Politicologie en co-directeur van VUB's gender- en diversiteitsonderzoekscentrum RHEA

Nieuw genderquotum aan de VUB

“We werven mensen aan omwille van hun competenties, niet omwille van geslacht” Na veel heen-en-weergepraat en gedoe, is het er uiteindelijk toch: het gelijkheidsactieplan (GAP). Met een tienpuntenplan wil de VUB de universiteit inclusiever maken. Dat wil zeggen dat er meer ingezet wordt op gendergelijkheid, etniciteit, LGBTQ+, klasse en ...

Lees meer

Interuniversitaire Master Gender en Diversiteit in aantocht?

De Vlaamse universiteiten bereiden een gezamenlijke Master of Arts in Gender en Diversiteit voor. De VUB, UGent, UA, KU Leuven en UHasselt verwachten elk moment het oordeel van de erkenningscommissie. Als die commissie het dossier positief beoordeelt, moet het nog langs de accreditatieorganisatie NVAO voor volledige erkenning. De master ...

Lees meer
Showing all 2 results