De toekomst van het Belgisch leger: Zwaarbewapend pensioenfonds of adaptieve krijgsmacht?

Omdat onze defensie-uitgaven zo laag zijn, wordt België als een ‘freerider’ gezien binnen Europa en de NAVO Alexander Mattelaer België moet volgens professor Mattelaer ook heel dringend werk maken van een beter uitgebouwde cyberintelligentiedienst. De militaire inlichtingendienst ADIV (Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid) wordt doorgaans ontzien bij besparingen, maar ...

Lees meer
Showing the single result