De beurs van Brussel: situatieschets van beursstudenten aan de VUB

Een echte afspiegeling van de maatschappij zijn universiteiten nooit geweest. Wel is het elitaire karakter door de jaren heen naar de achtergrond verdreven, met een meer gedemocratiseerde onderwijsinstelling tot gevolg. Maar laten we die gedachte eens omkeren: beïnvloedt de ligging van de unief, in zijn socio-economische context, de pluimage ...

Lees meer
Showing all 3 results