Waar we voor staan

Onafhankelijk studententijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel.

Artikels over actualiteit en culturele bijdrage

Dagelijks online artikels, maandelijks op papier

Geen advertenties van derden

Onze missie

De Moeial is het onafhankelijk studententijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel. Voor en door studenten. De Moeial is volledig onafhankelijk, wat maakt dat er vaak een frisse wind door de redactie waait, zonder onze rijke geschiedenis uit het oog te verliezen.

De Moeial richt zich naast onderwijsactualiteit in het algemeen en VUB-actualiteit in het bijzonder ook op culturele bijdragen over Brussel, opinie en satire. Kritische, onafhankelijke studentenjournalistiek. Maandelijks op de campus; dagelijks op het scherm.

De Moeial streeft politieke neutraliteit na en heeft zich steeds ingezet voor de democratisering van het hoger onderwijs en zich systematisch verzet tegen hervormingen die een commercialisatie van het onderwijs inhielden, onder meer tegen een aantal aspecten van de Bolognahervormingen. Hoewel de Moeial werkt met financiële ondersteuning van de VUB, wenst het liefst zo onafhankelijk mogelijk te werk te gaan, waarbij kritiek op de eigen universiteit niet geschuwd wordt. De Moeial publiceert geen advertenties van derden.