VUB in rectorspect: Els Witte

“Ik ben trots dat de VUB een volwaardige universiteit is gebleven” Dat de VUB een jubileumjaar ingaat, was je wellicht niet ontgaan. Na vijftig jaar VUB is een terugblik dan ook op z’n plaats. Een academiejaar lang spreken we met oud-rectoren die de universiteit brachten waar ze nu is. ...

Read more

Stemwijzer / Voting Guide 2020

Hieronder vind je de interactieve Stemwijzer van de Moeial. Je leert het standpunt van alle 28 kandidaten kennen in 20 stellingen. Als je je muis over de kandidaat laat zweven, lees je diens toelichting bij het antwoord. Below you find the interactive ‘Voting guide’ for the Student Elections. You ...

Read more

“GSM uit? Koorts gemeten?”

Studentenraad buigt zich over examenorganisatie Op 23 april boog de Studentenraad zich in een online bijeenkomst over de de examenorganisatie. De examencommissie vroeg hen om advies. Concrete maatregelen zijn er nog niet, maar er kwamen enkele opmerkelijke ideeën uit de bus. Door Kilian Adriaenssens en Jade Pieters Om de ...

Read more

Rectorverkiezingen afgetrapt

De komende twee weken vinden de rectorverkiezingen plaats voor de periode 2020-2024. Voor de tweede keer mogen naast alle professoren ook alle personeelsleden (ook die van het UZ Brussel) en alle studenten hun stem uitbrengen. Elke kiesgerechtigde ontving een e-mail met een toegangscode om te stemmen. Dat kan tot ...

Read more

Rectorverkiezingen gaan gewoon door

In april 2020 vinden er aan de VUB rectorverkiezingen plaats. Ondanks de maatregelen tegen het coronavirus, zullen de verkiezingen nog steeds doorgaan. De rectorverkiezing zal  volgens rectoraatsmedwerker Jeroen De Samblancx niet gehinderd worden door het coronavirus:  “Aangezien het volledige stemproces elektronisch verloopt zijn we niet gevat door de huidige ...

Read more

Recensie: Transit – Over ongrijpbare gedachtes en hoe je de nacht overleeft (2020) door Durim Morina

Tekst: Anthony Manu Beeld: Liza Imagojeva In de flaptekst van zijn eerste bundel Transit (2020) beschrijft Morina de gedichten die erin voorkomen onder meer als “tussenstops” op een tocht “langs een donker spoor van afgebroken herinneringen”. Die lyrische omschrijving blijkt verbazingwekkend accuraat. Elk van de drie delen van de ...

Read more

Huurvrijstelling van 1 maand voor VUB-koten

Sinds de maatregelen om het coronavirus in te dijken van kracht zijn, hebben de meeste studenten hun VUB-kot verlaten. Ze krijgen nu één maand huurvrijstelling en mogen zelf kiezen welke maand van hun huurcontract ze niet betalen. “Afhankelijk van of studenten na de paasvakantie weer op hun kot mogen, ...

Read more
Showing 21 to 30 of 1272 results