STEMWIJZER/VOTING GUIDE 2023 (NL/ENG)

ENG BELOW

Nog niet kunnen kiezen voor wie je wil stemmen voor de Studentenraadsverkiezingen 2023? Geen zorgen: ook dit jaar voorziet de Moeial een interactieve stemwijzer om de keuze te vergemakkelijken. Check onze 20 stellingen om de standpunten van de kandidaten te leren kennen.

! 21 van de 35 kandidaten hebben de stemwijzer ingevuld. Niet elke kandidaat komt dus aan bod.


Can’t decide who you want to vote for in the student council elections 2023? No worries, de Moeial has got you covered. We have created a voting guide to help you make the choice. Go check out our 20 statements to get acquainted with the candidates’ points of view. 

! 21 out of 35 candidates have filled in the voting guide. Not every candidate’s ideas are thus addressed. 

https://view.genial.ly/644945bcb2d50800117836f8/interactive-content-stemwijzer-2023-nleng 

0 Comment