Verhoging huurprijzen VUB-koten goedgekeurd door studentenraad

De oplettende student kon het vorige week maandag al lezen op de publieke agenda van de Studentenraad: de huurprijzen van de VUB-koten schieten weer eens de hoogte in. Vrijdag uitte Comac zich op sociale media al verontwaardigd over de plannen. Desondanks zijn de nieuwe prijzen gisteren op de vergadering van de Studentenraad goedgekeurd.

Tekst: Basile Van Weyenberg
Beeld: Archief Moeial 

Het is het tweede jaar op rij dat de prijs van een VUB-kot meer stijgt dan de index. Een gewoon kot zal volgend academiejaar €408,30 kosten. Dit academiejaar was dat nog €371,80 en vorig jaar zelfs maar €321,70. Een stijging met meer dan 25% in twee jaar tijd dus.

De budgetten voor studentenhuisvesting situeren zich binnen “afdeling III” van de VUB-begroting. Dat is de begrotingspost waarin heel wat vormen van ondersteunende dienstverlening voor studenten zijn opgenomen – ook de resto en de studiefinanciering vind je daar terug. De meeste inkomsten binnen afdeling III zijn subsidies van de overheid om die dienstverlening uit te baten. Die subsidies worden gebruikt om onder meer het sociale beleid te ondersteunen, bijvoorbeeld de  huurtoelages voor studenten die het financieel moeilijk hebben.

Voor de VUB is het de bedoeling dat de studentenkoten zelfbedruipend zijn. De huurinkomsten moeten de kosten van de uitbating volledig dekken. Op die manier kunnen de gelden uit afdeling III gebruikt worden om studenten die het meer nodig hebben gericht te ondersteunen. Zo geeft de VUB huurtoelages aan studenten met financiële noden, in plaats van alle studentenkamers te subsidiëren. Nu stijgen de kosten echter en is het dus kiezen om ofwel de huurprijzen verder te verhogen, ofwel met een tekort te zitten dat dan ergens anders binnen de afdeling opgevangen moet worden.

Bij de dienst Studentenhuisvesting zitten ze verveeld met de situatie. “Geen enkele universiteit verhoogt graag haar prijzen”, zegt  Isabelle Selleslag, afdelingshoofd Campusvoorzieningen. Om studenten met financiële moeilijkheden extra te ondersteunen wordt de huurtoelage opgetrokken van €130/maand naar €140/maand voor een VUB-kot. “Die huurtoelage stijgt nu in principe voor twee jaar”, licht Isabelle toe. Daarvoor moet de dienst VUB wel haar reserves aanspreken. Dat zijn overgebleven gelden van toelagen die de laatste jaren niet volledig aangesproken zijn, maar die reserves zijn ook eindig. Het blijft roeien met de riemen die er zijn: “We zijn ons er heel bewust van dat we het sociale beleid grondig moeten evalueren. Zo zouden we graag een impactmeting doen: bereiken we met het sociale beleid eigenlijk wel de groepen die het meeste nodig hebben? Voelen die daar echt de impact van?”

Ook Bart Geelen, hoofd van de dienst huisvesting, laat weten dat er grote inspanningen gedaan zijn om de kosten zoveel mogelijk te drukken. Enerzijds zijn er maatregelen getroffen om de koten energiezuiniger te maken en wordt aan kotstudenten gevraagd om zuinig om te springen met energie. Anderzijds worden investeringen uitgesteld zodat de budgetten daarvoor komend jaar gebruikt kunnen worden om de uitbating van de koten uitzonderlijk te subsidiëren. “Structureel kunnen we dat niet doen, want dan gaan we onze gebouwen onvoldoende onderhouden”, zegt Bart. 

De universiteit stopt het kortom niet onder stoelen of banken dat de prijsstijging een kwalijke ontwikkeling mag heten. Welke de impact ervan zal zijn op de studenten en of de steunmaatregelen voor de kwetsbaardere huurders zullen volstaan, zal volgend academiejaar vermoedelijk duidelijk worden.

0 Comment