VUB Facility Services: “We zijn 24/7 bereikbaar en staan altijd klaar om te helpen”

De blok- en examenperiode lijken uitzichtloos, maar binnen een maand gaat het tweede semester van start. Dat betekent: lessen volgen, terug op kot gaan, maar bovenal: TD’s en cantussen! Als je je niet veilig voelt op één van deze momenten, kun je altijd rekenen op de security, die zorgt voor veiligheid op de campus. Mocht je hen tot nu gemist hebben, kun je hieronder lezen wie ze zijn, wat ze doen en hoe ze van de campus een veiligere plek proberen te maken. 

Tekst: Robin Vanpée
Beeld: Leen Asselman (CAVA Universiteitsarchief) & Robin Vanpée 

Security, wat doen die? 

Zouden jullie jezelf even kunnen voorstellen?

Serge Gilen: Ik ben Serge Gilen, afdelingshoofd facility services. Ik ben verantwoordelijk voor zowel de interne als externe bewaking aan de VUB. Interne bewaking wordt verzorgd door mensen van de VUB zelf, externe door de bewakingsonderneming Securitas. Samen met mijn collega zijn wij strategisch leidinggevenden van de bewakingsdiensten.

Yvette Coolen: Ik ben Yvette Coolen, assistent facility services.

Wat komt er allemaal kijken bij het takenpakket van facility services?

YC: Facility Services biedt diensten aan met betrekking tot Bewaking, Reiniging en Afval, Magazijn en Mobility, Infradesk en Lokalenbeheer, Toegangsbeheer en AudioVisual Services. Bij AV Services staan we in voor onder meer audiovisuele services, de uitlening van audiovisueel materiaal, audiovisuele assistentie en het beheer van logistiek materiaal. Dan hebben we ook nog toegangsbeheer, het coördineren en beheren van alles gaande van toegangswegen, slagbomen en de gebouwen tot individuele lokalen.

SG: Daar zitten ook de andere beveiligingstechnieken in, zoals controle, inbraakbeveiliging en brandbeveiliging. 

Op de Dag van het Veiligheidsgevoel in mei maakten jullie, in het takenpakket van de security, een onderscheid tussen officiële taken en officieuze taken. Wat valt er zoal onder die officieuze taken? 

SG: Wat wij daaronder beschouwen is het verlenen van bijstand wanneer nodig: iemand die zichzelf heeft buitengesloten uit hun kot, kleine EHBO-zaken – zelfs bij autopech helpen we. Dat is natuurlijk geen exhaustieve lijst. De bewaking is 24/7 aanwezig en vormt nu eenmaal een aanspreekpunt voor iedereen.

Jullie worden het vaakst gecontacteerd voor algemene overlast. Wat valt daar precies onder?

SG: Dat kan van alles zijn: vandalisme, geluidsoverlast bij een TD of activiteit tot meldingen van verdachte mensen op de campus.

© Robin Vanpée
V.l.n.r.: Iwein Baeyens (directeur infrastructuur), Carla Lonnevile (Hoofdcommissaris Directeur DPI Neder over Heembeek/Haren Politie Brussel HOOFDSTAD Elsene), Serge Gilen (Afdelingshoofd Facility Services), Yvette Coolen (Assistent Facility services)

(On)veiligheid op campus

Eerdere bevraging van studenten gaven aan dat er een onveiligheidsgevoel ontstaat door gebrek aan licht. Wat kan hieraan gedaan worden?

YC: Op de dag van het veiligheidsgevoel zullen we de acties die hiervoor worden genomen uitvoerig behandelen. Dat gaat dan over zowel verlichting, vandalisme zoals Serge zei en alle zaken die een onveiligheidsgevoel op campus zouden kunnen creëren. 

SG: Er loopt nu een onderzoeksproject in het kader van de verlichting, om die op lange termijn duurzaam en slim te maken. Op korte termijn proberen we zo veel mogelijk locaties verlicht te houden. Er zijn immers heel wat werven die verlicht moeten worden. Er is ook extra verlichting op de gebouwen aangebracht. 

Eén van de “problematische” zones voor onveiligheidsgevoel is de verbinding VUB-ULB. Er werd gemeld dat het probleem wegvalt door de nieuwe bibliotheek tussen de twee campussen. Dit gebouw zou echter pas af zijn tegen 2024, welke maatregelen worden daar in de tussentijd al voor genomen?

SG: Momenteel is het een werf, dus dat verkeer tussen VUB-ULB is zeer beperkt. Wel laten we ook daar vaak het licht aan.

YC: Die zone is langs onze kant ook niet toegankelijk voor voetgangers en fietsers, dus daar is weinig doorgang. 

Om terug te komen op de politie: vorig academiejaar waren er politieambtenaren aanwezig op de eindejaars-TD, naar aanleiding van de needlespiking-problematiek. Zijn er nog plannen om vaker samen te werken met de politiediensten?

SG: Het was niet op onze vraag dat zij mee kwamen beveiligen, maar op vraag van studentenverenigingen. Toch vonden we het een goed initiatief. Het was een eerste keer dat we zoiets gedaan hebben, we hebben daar zeker ook uit geleerd. Nu, voor een aantal risicovolle fuiven hebben we ook een beroep gedaan op politiediensten. We gaan verder kijken hoe het evolueert, als het aantal incidenten daalt, is dat misschien niet meer nodig, maar dat moeten we nog afwachten. 

Zijn daar op de VUB concrete preventieplannen rond?

SG: Vanuit het studentenbeleid is er reeds een campagne gevoerd in samenwerking met politiezone Brussel-Elsene. Er is ook een ontwerp voor een protocol: hoe omgaan met incidenten, in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis.

YC: Dat maakt ook deel uit van het grotere geheel van preventiecampagnes aan de VUB.

SG: Exact. Er is ook al bystander training geweest voor studenten rond dat thema. We proberen samen met het studentenbeleid ook bij elke tentfuif een safe-zone op te richten. Zo een zone dient om studenten die zich onwel voelen in een veilige omgeving tot rust te laten komen.

Naamsbekendheid

Naast onveiligheidsgevoelens is er ook een gebrek aan kennis van studenten over de security en de werking ervan. Eén van de voornaamste redenen waarom de security niet gecontacteerd wordt, is dat veel studenten niet weten hoe ze jullie kunnen bereiken. Zijn er concrete plannen om dat aan te pakken?

YC: We zijn daarmee begonnen. Wij waren aanwezig op de onthaalweek, op de Kick-Off waar we sleutelhangers met het noodnummer van de bewaking uitdeelden. Daarnaast is er nu een postercampagne op de campus gaande. Op de posters kun je info over de bewaking terugvinden. De twee belangrijkste boodschappen daarvan zijn; één, zet het nummer van de bewaking in je gsm, twee, aarzel nooit om contact op te nemen. Dat contact kan voor, tijdens of na een incident plaatsvinden. Je kunt altijd bij ons terecht, we zijn 24 op 7 aanwezig.

Eén, zet het nummer van de bewaking in je gsm, twee, aarzel nooit om contact op te nemen — Yvette Coolen

SG: Voor grensoverschrijdend gedrag zijn wij ook een eerstelijnshulp. Waar we vroeger direct doorverwezen naar slachtofferhulp en de politie geven we nu ook steevast mee dat het mogelijk is een melding te doen bij het meldpunt van de VUB.

YC: Het is zeker belangrijk om de nieuwe studenten bekend te maken met de bewaking, maar dat geldt ook voor diegenen die begonnen zijn toen er voornamelijk afstandsonderwijs was. Toen ik op de Kick-Off mensen vertelde dat ze ons altijd mogen bellen wanneer ze zich onveilig voelen, zag ik blikken van verbazing. Dat we niet alleen voor de meest extreme zaken dienen, maar ook voor kleinere dingen een helpende hand kunnen bieden, dat moeten we er echt in krijgen. 

SG: Via kotcoaches krijgen we ook meer bekendheid bij kotstudenten en dat is altijd positief.

Ook voor grensoverschrijdend gedrag zijn wij een eerstelijnshulp — Serge Gilen 

Ook de zichtbaarheid van de bewaking kan vergroot worden. Hoe gaan jullie daarmee om?

SG: Dat hangt er natuurlijk van af op welk moment je op de campus bent, tijdens de dag zal je weinig bewakingsagenten zien. Eentje is permanent in de meldkamer en een andere doet interventies. Dat wordt gecompenseerd door de camerabewaking op de campus. ’s Nachts zijn er tot zeven mensen aanwezig. Qua zichtbaarheid is de meldkamer letterlijk een lichtbaken in de nacht (lacht). We zijn daar continu aanwezig. We moeten voornamelijk inspelen op de communicatie naar de studenten toe.

YC: Vandaar dat jouw artikel ons voor eens stuk kan helpen met die zichtbaarheid (lacht). Het zal misschien niet zijn in de vorm van bewakingsagenten, maar eerder heldere communicatie naar studenten en personeel toe. Ook op de nieuwe website van de VUB staan we overal duidelijk vermeld met onze contactgegevens en locatie .

SG: Op de achterkant van alle studentenkaarten is het noodnummer ook aanwezig. Ik blijf het zeggen: voor grote of kleine incidenten, aarzel nooit om te bellen, we zijn er om te helpen. 

Nog een laatste vraag: zijn er grappige oproepen geweest van studenten naar de security?

YC: Op een gegeven moment was er een studente die belde omdat het uit was met haar lief en ze zich niet goed voelde. Misschien niet de traditionele taak van de bewaking, maar we waren blij om een luisterend oor te bieden.

SG: Er kwam eens een melding binnen dat een aannemer heel wat materiaal en rommel had achtergelaten op de campus, bleek het uiteindelijk om een kunstinstallatie te gaan (lacht). Dat is toch eentje die is bijgebleven. 

Er was eens een studente die belde omdat het uit was met haar lief en zich niet goed voelde. We waren blij om een luisterend oor te bieden — Yvette Coolen 

English summary:

Serge Gilen and Yvette Coolen from Facility Services are responsible for our on- and off-campus security. They are also the place to be for Audiovisual Services and access control to the buildings and classrooms. Security is always available, whatever the problem. Feeling unsafe on campus, locked out of your dorm room or have a noise disturbance complaint? Don’t hesitate to contact campus security at +32 2 629 21 76 (phone number found on the back of your student card as well). For emergencies, contact security at +32 629 11 11. 

0 Comment