VUB Winter is Coming

De VUB gaat de winter in. Terwijl energieprijzen de pan uitswingen, versnelt de universiteit energiebesparende investeringen om toch de kosten te drukken. Geen geschikter moment om Iwein Baeyens, directeur Infrastructuur aan de VUB, op te zoeken.

Tekst: Basile Van Weyenberg
Beeld: CAVA Universiteitsarchief & Anthony Manu 

“De kosten gaan eigenlijk maal vier”, steekt Iwein van wal . Daardoor zijn al enkele kleine acties in voege. Zo wordt de verwarming standaard op negentien graden gezet – zoals gevraagd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – en is alle verlichting in de gebouwen nu door ledlampen vervangen. Met een prijskaartje van om en bij de vier miljoen euro is dit geen goedkope operatie, maar op termijn een voordelige investering.

Ook de renovatieplannen, zodat de VUB tegen 2030 minder CO2 zou uitstoten, worden versneld. Onder meer gebouwen G, Q en L zullen een transformatie ondergaan met onder andere nieuwe warmtepompen, moderne ventilatie en betere isolatie. De korte investeringspijn van nu zal op termijn meer rendabel zijn, want met de huidige energieprijzen is het geld snel teruggewonnen. 

Wie zit te juichen dat de begrotingsnood van de universiteit nu groene investeringen in de hand werkt, moeten we teleurstellen. Zo zal de VUB ook een warmtekrachtkoppeling of WKK aanschaffen. Dat is een motor op aardgas om stroom op te wekken. Ook de restwarmte wordt gecapteerd om de gebouwen te verwarmen. Het is immers goedkoper om gas aan te kopen en daarmee zelf stroom op te wekken in plaats van ergens anders elektriciteit af te nemen. “We betalen daar werkelijk minder voor, maar CO2-technisch is dat niet groen”, verduidelijkt Iwein. 

Voor een universiteit is de rekening drukken echter niet zo simpel als goed isoleren en de thermostaat lager draaien. De vele mensen, systemen en activiteiten op de verschillende campussen hebben immers nog andere noden. Het is soms zoeken naar waar er energie bespaard kan worden op de campus. Daarom is ook een nieuw Energy Safe Team opgericht om de situatie op de voet te volgen. Gewapend met een honderdtal energiemeters probeert de dienst infrastructuur een beeld te krijgen van wie wat verbruikt. 

© CAVA Universiteitsarchief

“We gaan als het ware per gebouw en per verdieping monitoren wat onze gemiddelde verbruiken zijn. Kunnen we, rekening houdend met wie daar zit, iets doen? Een analyse van de diensten en de onderzoeksgroepen in de gebouwen moet uitwijzen waar de meeste energie heen gaat. Dat is niet om te shamen, maar we weten dat er een aantal zijn die enorm veel stroom en/of verwarming gebruiken en dan kunnen we daar misschien gericht actie ondernemen.” 

Dat betekent niet dat elke verwarming of lamp in het vizier komt: er wordt natuurlijk rekening gehouden met de specifieke situaties op de universiteit. Als voor onderzoeken continue temperaturen nodig zijn in sommige labo’s, dan worden die behouden. Ook andere belangen moeten soms tegen elkaar worden afgewogen: “De straatverlichting blijft bijvoorbeeld aan”, licht Iwein toe. “Een voorstel om die te doven hebben we al afgeschoten na een pleidooi van Sasha Solau (studentenvertegenwoordiger in het Energy Safe Team, n.v.d.r.) om veiligere campussen te hebben. En ik volg haar. Je kunt niet eerst zeggen dat we actie voeren om de veiligheid te verbeteren op de campus en dan ’s nachts het licht uitdoen.” 

Niet enkel technische maatregelen worden overwogen, we kijken ook naar studenten en personeel om bewuster met energie om te gaan, door bijvoorbeeld de radiatorknop lager te draaien. Die menselijke factor heeft dan weer zijn eigen uitdagingen: “We moeten proberen aan onze eindgebruikers duidelijk te maken dat wij het bij Infrastructuur niet allemaal in de hand hebben. Jullie zijn ook deel van het verhaal, want jullie zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor die knop.” 

De bedoeling is dan ook om een draagvlak te creëren. “Ik ga dus geen campagne voeren met het idee dat we kosten moeten besparen. We gaan campagne voeren om iedereen te leren duurzaam omgaan met die energie.” 

Voor wie nu schamper opmerkt dat je ook na een TD nog veel lichten in de gebouwen ziet branden, heeft Iwein nog een verzoek: “Ik nodig u uit, bombardeer ons. Als je dingen ziet die je niet correct vindt: bombardeer ons.” 

0 Comment