Een terugblik op de Studentenraad

Een korte introductie voor zij die nog niet bekend zijn met de Studentenraad: elk jaar verkiezen de VUB-studenten twintig vertegenwoordigers die hun belangen het volgende academiejaar zullen behartigen. Van de verhoging van de kotprijzen tot het beleid over lesopnames: de raad is steeds betrokken wanneer er beslissingen worden genomen die impact hebben op de student. De nieuwe lichting van de Studentenraad heeft zich intussen al knus in de C2 geïnstalleerd. We zijn benieuwd naar wat ze van plan zijn, maar in afwachting van het aankomende beleidsplan blikken we hier eerst terug op twee beslissingen van de oude garde. 

Tekst: Basile Van Weyenberg
Beeld: Gasttekenaar & Andreas Lorrain

Habemus Doopkader

De langverwachte totstandkoming van het doopkader was ongetwijfeld één van de grootste verwezenlijkingen van deze zomer. Er gingen al even stemmen op om studentendopen meer te reguleren, maar de vooruitgang van vorig semester is onlosmakelijk verbonden met de vrees voor een Pano-reportage over dopen. Tegen die uitzending wil de universiteit kunnen aantonen dat ze een uitgekiend beleid heeft om dopen veilig en respectvol te organiseren. BSG (Brussels StudentenGenootschap, n.v.d.r.) en de verenigingen schreven naarstig aan een reglement, maar de finale goedkeuring lag bij de studentenraad op 8 juli. Maar wat houdt dat reglement nu exact in? 

Het merendeel van het doopkader lijkt zo vanzelfsprekend, dat je jezelf kan afvragen waarom het nodig is om het allemaal expliciet neer te schrijven. Zo lezen we bijvoorbeeld een verbod op het gebruik van gevaarlijke producten zoals bloed, slachtafval, uitwerpselen, vervallen voedingswaren, vloeistoffen in hoge dosissen, schadelijke chemische stoffen, kadavers en levende dieren, een verbod op de gedwongen inname van vloeistoffen en een verbod op seksueel getinte opdrachten. Kortom: de veiligheid van schachten moet zowel fysiek als mentaal gegarandeerd worden. We hopen van harte dat dit in de praktijk niets nieuws is voor de meeste verenigingen. Wat wel volledig nieuw is, is een systematische controle van de doopactiviteiten door het Beleidsorgaan Schachtenactiviteiten. Verenigingen die inbreuken begaan tegen het doopkader, zullen ook gesanctioneerd worden. 

De langverwachte totstandkoming van het doopkader was ongetwijfeld één van de grootste verwezenlijkingen van deze zomer

Niet alle regels passeerden zonder discussie. Het praesesconvent (een orgaan dat bestaat uit alle voorzitters van de verenigingen onder het BSG, n.v.d.r.) vroeg de Studentenraad om nog twee wijzigingen door te voeren. Allereerst was er weerstand tegen de bepaling dat schachtenactiviteiten met een alcoholische insteek nu met alcoholarm bier georganiseerd moeten worden. Over die verplichting hield de Studentenraad voet bij stuk. De regel werd behouden. Dat schachten groepsdruk ervaren om te drinken was een belangrijke motivatie om de keuze voor alcoholarm bier niet bij de nieuwe leden zelf te leggen.

© Andreas Lorrain

Een ander punt dat op protest kon rekenen was de uitsluiting van personeel tijdens dopen en schachtentochten. VUB-alumni die zelf ooit gedoopt zijn, mochten tot op heden ook na hun studententijd nog dopen bijwonen. Voor alumni die aan de VUB tewerkgesteld zijn, komt daar nu – in bepaalde gevallen – een einde aan. De Studentenraad nam wel het advies van het praesesconvent ter harte dat het toegangsverbod voor personeel enkel nodig is voor dopen met een naakt gedeelte, en voegde dit toe aan de bepalingen in het doopkader. Het gaat hier dus vooral over de dopen van facultaire verenigingen die, in tegenstelling tot de regionale verenigingen, naakt dopen. Het verbod kwam er onder meer omdat de aanwezigheid van lesgevend personeel tijdens naaktdopen als grensoverschrijdend ervaren werd tegenover de studenten.

Of dit kader afdoende is om dit het doopseizoen niet enkel veiliger te doen verlopen, maar ook het beeld rond studentendopen bij te stellen, valt nog af te wachten. Het Beleidsorgaan schachtenactiviteiten zal het nieuwe doopkader later dit jaar herevalueren.

Pointcarré verdwijnt en neemt wat vrijheid mee

De laatste plenaire vergadering van de studentenraad werd afgesloten met een agendapunt over de toekomst van het platform pointcarre.vub.ac.be. Studenten gebruikten die online tool om tijdslots voor hun mondelinge examens te boeken, maar de software wordt al even niet meer ondersteund. Nu er naar een nieuwe tool gezocht wordt, vergaderde de Studentenraad over de manier waarop examenslots in de toekomst toegewezen zullen worden. In het verleden merkte de raad al op dat het first come, first servedbeleid een oneerlijk voordeel gaf aan studenten met snel internet die de mogelijkheid hadden om bij het inschrijven paraat te staan.

Voor de nieuwe tool adviseerde een meerderheid om althans de examendagen automatisch te laten bepalen. Voor het uurslot willen ze de studenten wél vrij laten beslissen. Een voorstel om zowel examendag als -uur door de software te laten bepalen heeft het niet gehaald. Die nieuwe bepalingen  brengen voor- en nadelen met zich mee. Sommigen vinden het nieuwe systeem restrictiever dan de huidige werking van Pointcarré. Een vertegenwoordiger uit de faculteit Rechten, Michaël Van den Poel, betreurde de beslissing. In die faculteit is er vaak de mogelijkheid om tussen verschillende data te kiezen, waardoor hij liever de huidige keuzevrijheid behouden had gezien.

0 Comment