VUB haalt eigen deadline voor fossielvrij investeren niet

In oktober 2018 pakte de VUB uit met een nieuwe duurzame beleggingsportefeuille. Tegelijk beloofde ze om te desinvesteren in aandelen van klimaatschadelijke bedrijven. De VUB lijkt haar deadline voor die transitie echter niet gehaald te hebben.

Tekst: Basile Van Weyenberg
Beeld: Jarno Van Mulders

Na de campagne “VUB Fossil Free” in 2017 bleef het de laatste jaren erg stil over de beleggingsportefeuilles van de VUB. Met het charter “duurzaam investeren” benadrukte de universiteit in 2018 dat ze een financieel beleid nastreeft waarin duurzaamheid centraal staat. Dat beleid omvatte ook de belofte om in 2020 de transitie naar fossielvrije beleggingen afgerond te hebben.

Of die belofte ook waargemaakt is, was even onduidelijk. In het jaarverslag van 2019 werd enkel vermeld dat het proces werd voortgezet. In het jaarverslag van 2020 werd evenmin gerept over de stand van zaken. In november 2021 namen we contact op met Rebecca Lefevere, de duurzaamheidscoördinator van de VUB. Hoewel ze niet in detail op de toenmalige stand van zaken kon ingaan, stuurde ze een tekst op die bevestigde dat de desinvesteringen voltrokken waren. Een passage over het beleid tussen 2016 en 2020 stelde dat de VUB “investeringen in klimaatschadelijke bedrijven” verving door “duurzame, fossielvrije alternatieven.”

Ook het actieplan “duurzaamheid” voor de beleidsperiode 2021-2024 laat uitschijnen dat het aandelenportfolio van de VUB al volledig fossielvrij is. In één van de actiepunten, dat tevens in het jaarverslag van de instelling herhaald wordt, lezen we dat alle huidige investeringen fossielvrij zijn conform het charter en dat er op toegezien wordt dat dit in de toekomst zo blijft. Alleen blijkt dat nu niet te kloppen.

Op de website van het Vlaams Parlement verschenen deze zomer cijfers over de beleggingen van de Vlaamse deelstaatoverheid in bedrijven die gelinkt kunnen worden aan fossiele brandstoffen. Volgens de laatste rapportering bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen had de VUB zeker in 2021 nog aandelen in Royal Dutch Shell en Fluxys. Opmerkelijk is dat de VUB ook de enige entiteit is op die lijst. Bij navraag meldt de VUB dat deze aandelen buiten de geplande desinvestering vallen: “De beleggingsportefeuille in kwestie was onderdeel van een aan de VUB toegezegd legaat. Het was de uitdrukkelijke wens van de erflater dat de middelen op dezelfde manier en door dezelfde vermogensbeheerder zouden belegd worden. Dit geld werd dus niet door de VUB beheerd. Wij mochten en konden hier, met absoluut respect voor de wilsbeschikking, dan ook niets aan veranderen”, aldus woordvoerder Nathalie Vlaemynck. 

Hoewel elke vermogensbeheerder jaarlijks over de CO2-impact van de portefeuilles rapporteert, is de VUB dus enigszins selectief in welke fondsen ze meerekenen in hun duurzaam beleid. 

0 Comment