Een aanvang bij Abattoir: de openingszitting van academiejaar 2022-2023

pen met papier

Op dinsdag 27 september  vond de academische openingsceremonie van de VUB voor het academiejaar 2022-2023 plaats in de markthal van Abattoir in de buurt Kuregem te Anderlecht. Redactielid Anthony woonde deze ceremonie bij. 

Tekst: Anthony Manu
Beeld: Marit Galle 

De ceremonie werd geopend met een verwelkomingsrede van de Anderlechtste burgemeester Fabrice Cumps (PS).  Hij stelde het op prijs dat de opening in Kuregem plaatsvond omdat de VUB op die manier naar de studenten van morgen toeging. Elke Tiebout, CEO  van Abbatoir, vertelde vervolgens over de rijke geschiedenis van de plek, over de activiteiten en projecten die er georganiseerd worden en over de toekomstplannen van de organisatie. Na de verwelkoming spraken prof. dr. Tom Vanwing en enkele van zijn studenten uit de richting Agogische Wetenschappen  het publiek toe. In het kader van een stage hadden zij Kuregem als een levend laboratorium gebruikt door er een kleine week mee te lopen met een sociaal-culturele organisatie.

Caroline Pauwels werd geëerd als een begeesterde possibiliste, Paul De Knop als “bouwer” die de VUB van een onzekere toekomst had gered

Het volgende deel van de ceremonie stond in het teken van de ererectoren Paul De Knop en Caroline Pauwels die onze gemeenschap de voorbije zomer zijn ontvallen. Karsten de Clerck, voorzitter van de raad van bestuur van de VUB, bracht hulde aan beide ererectoren: aan Caroline Pauwels als een begeesterde possibiliste met een ondefinieerbare vitaliteit, aan Paul De Knop als “bouwer” die de VUB van een onzekere toekomst had gered, aan beiden als bruggenbouwers tussen mensen en gemeenschappen. Marc Noppen, directeur van het UZ, bracht een tweede eerbetoon aan Paul De Knop, met wie hij tijdens de laatste jaren van diens leven een sterke vriendschap had opgebouwd. Eddy van Gelder, voormalig voorzitter van de VUB, herdacht Caroline Pauwels, die een grote inspiratiebron voor hem blijft, en verschafte informatie over het laatste project dat ze wist te realiseren: een academie die lezingen zal organiseren waarin maatschappelijke problemen besproken worden vanuit een radicaal humanisme en de principes van het Vrije Denken. De academie kreeg de naam “Pauwels Academy of Critical Thinking” (PACT). Filosoof, schrijver en dichter Alicja Gescinska, die de eerste curator wordt, gaf meer uitleg over het project. Tevens werd tijdens het herdenkingsmoment een weggelaten scène uit de Canvas-documentaire De Vier Seizoenen van Caroline Pauwels (2022) getoond waarin de ererector haar visie op wetenschap en engagement uiteenzette. Ook was er aandacht voor de fondsen die de rectoren oprichtten: het VUB-UZB Paul De Knop Fonds voor immunotherapie en het Caroline Pauwels Noodfonds voor studenten.

Na dat rakende herdenkingsluik werd het filmpje “We Are VUB” afgespeeld. Het is nieuw op de VUB-website en moet het VUB-gevoel uitdrukken. Daarna kwamen naar vaste gewoonte de toespraken van de voorzitters van het International Student Platform en de studentenraad. Maja Leonie Metzger van het International Student Platform benadrukte dat de VUB een groot aantal studenten, waaronder veel internationale studenten, verwelkomt en dat het goed en uitermate belangrijk is dat de universiteit er alsnog in slaagt naar eenieders mening te luisteren. Studentenraadsvoorzitter Ruben Simons beschreef hoe moeilijk de coronaperiode is geweest voor nieuwe studenten en hoe dat hun studierendement had beïnvloed. Al het mogelijke moet gedaan worden om die situatie te verbeteren.

Rector Jan Danckaert gaf zijn eerste openingsrede getiteld “Science as a public good” waarin hij stelde dat de wetenschap die onze wereld in transitie nodig heeft een wetenschap voor het publieke goed is 

Ten slotte gaf de nieuwe rector, Jan Danckaert, zijn eerste openingsrede getiteld “Science as a public good” waarin hij stelde dat de wetenschap die onze wereld in transitie nodig heeft een wetenschap voor het publieke goed is. Concreet wil hij inzetten op open science met een aandacht voor het niet-meetbare, samenwerking en weerstand tegen een wantrouwen van de wetenschap. Na de rede openden rector Danckaert en Karsten De Clerck officieel het academiejaar 2022-2023, waarna traditiegetrouw het “Lied van Geen Taal” werd gezongen. Nadien konden de aanwezigen genieten van een gezellige receptie op de iconische Brusselse locatie.

0 Comment