Vrijwilligerswerk bij Debateville? Een win-win situatie!

“Your voice, your force” zo luidt de slogan van Debateville. De Brusselse organisatie initieert ateliers over debatteren en welsprekendheid voor de jeugd. De jongeren bouwen zelfvertrouwen op door hun ideeën welsprekend te leren uitdrukken. De ateliers worden wekelijks op een speelse manier geleid door vrijwillige mentoren. Redactielid Lara Peeraer sprak met Nelly, Haroun en Arno over hun ervaringen en waarom zij ervoor kozen om zich als mentor aan te sluiten bij Debateville.

Tekst: Lara Peeraer
Beeld: Evelien Feys

“Ik heb al van jongs af aan een passie voor welsprekendheid en debatteren. Toen de organisatie Debateville me ter ore kwam, was ik meteen geïnteresseerd”, aldus Haroun. Als mentor krijgen de vrijwilligers de kans om echt een impact te hebben op de samenleving en op het leven van de adolescenten. Het zijn rolmodellen voor de tieners. Door deze ateliers krijgen die vaak meer zelfzekerheid en ontwikkelen ze hun communicatieve vaardigheden. Het jeugdwerk stelt de mentoren in staat om de jongeren te helpen en te begeleiden terwijl ze bezig zijn met iets waar ze gepassioneerd door zijn. “Als doctoraatsstudent heb ik een zittende job en het is soms frustrerend om acht uur per dag vooral achter je bureau te zitten. Ik doctoreer in de sociologie, dus maatschappelijk werk hoort daar wel bij”, vertelt Nelly. Als mentor kan ze twee uur per week actief en op een speelse manier de jongeren begeleiden. Dit jeugdwerk is dus niet alleen interessant voor de tieners, maar evengoed voor de mentoren die de ateliers leiden.

“Spreken is een essentiële vaardigheid, één of twee spreekbeurten per jaar is veel te weinig”

Haroun

Dit jaar begeleidt Debateville 130 tieners om hun stem te kunnen laten horen. In het onderwijs is er niet altijd genoeg tijd om aandacht te besteden aan debat of kritisch denken. “Spreken is een essentiële vaardigheid, één of twee spreekbeurten per jaar is veel te weinig”, vertelt Haroun. Bij Debateville zijn de jongeren vrij om hun eigen mening te uiten en hun eigen stem te laten horen, want thuis kan dat niet altijd. “Debateville is vooral gericht op jongeren met een moeilijke thuissituatie. De ateliers worden via scholen aangeboden, en zo rollen de jongeren erin. Ze steken er heel veel van op en je kan echt een evolutie zien”, verklaart Arno. De vaardigheden die de tieners bijleren tijdens deze ateliers zijn van groot belang voor hun toekomst. Zo krijgen de adolescenten de kennis die ze nodig hebben om tot verantwoordelijke en geëngageerde burgers op te groeien. Een groot aantal van de participerende tieners zijn tweetalig en spreken thuis Frans. Door mee te doen aan de lessen krijgen deze jongeren de kans om hun kennis van het Nederlands uit te breiden. Ook maken ze tijdens de ateliers kennis met leeftijdsgenoten van verschillende scholen en achtergronden. Zo krijgen ze de kans om nieuwe vrienden te maken, socialer te worden en meer bij te leren over andere culturen. Ze kunnen hier echt openbloeien.

©Evelien Feys

Niet alleen de kinderen en jongeren steken hier veel van op, maar ook de mentoren. De vaardigheden die de mentoren de adolescenten aanleren zijn namelijk ook nuttig voor zichzelf. De vrijwilligers kunnen deze vaardigheden ook gebruiken in hun dagelijkse leven, tijdens een debat of een jobinterview. “Als je kritiek wilt geven is het altijd het beste om met iets positiefs te beginnen, vervolgens het probleem aan te kaarten en met iets positiefs te eindigen”, vertelt Haroun. “Dit is iets dat ik door Debateville geleerd heb, maar wat ik nu ook continu in mijn eigen leven toepas.” Als mentor krijgen de vrijwilligers de kans om voor een groep te staan en echt de leiding te nemen, wat ook impact op hun eigen zelfvertrouwen. Zo verklaart Arno: “Voor Debateville deed ik nog ander jeugdwerk, maar daar was ik soms nog wat bedeesd. Door les te geven aan de tieners in Debateville heb ik meer zelfvertrouwen gekregen. Je evolueert mee met de tieners.”

“Ik heb echt het gevoel dat ze zich vermaken, dat je iets betekent voor hen en dat ze hier veel bijleren. Maar in mijn ogen is het al goed genoeg als ze zich gewoon kunnen amuseren”

Nelly

©Evelien Feys

“Ik vind het leukste aan Debateville dat je de ontwikkeling en de vooruitgang van de jongeren echt kan zien, zeker tijdens het toonmoment”, vertelt Arno. Dit toonmoment gebeurt op het einde van het jaar. Hier kunnen de tieners laten zien wat ze allemaal hebben opgestoken tijdens de ateliers. Dit is unaniem ook het moment waar de vrijwilligers het meest trots op zijn. “Je betekent iets voor de jongeren, je ziet dat de lessen écht impact hebben. De jongeren leren via de lessen veel bij, maar ze kunnen zich hier ook goed amuseren. De dankbaarheid die de tieners voelen ten opzichte van de mentoren is onweerlegbaar. Ik heb echt het gevoel dat ze zich vermaken, dat je iets betekent voor hen en dat ze hier veel bijleren. Maar in mijn ogen is het al goed genoeg als ze zich gewoon kunnen amuseren”, aldus Nelly.
“Hopelijk is Debateville binnen een paar jaar voor elke leerling toegankelijk. Debatateliers zouden voor alle scholen een verplichting moeten zijn. Hoe vroeger we beginnen met debatteren, hoe beter mensen zich zullen kunnen uitdrukken”, zegt Haroun nog.

Debateville is steeds op zoek naar nieuwe mentoren. Als mentor leid je wekelijks ateliers waarin je jongeren de kneepjes van het debatvak leert. Hoe meer mentoren zich aansluiten bij Debateville, hoe groter Debateville wordt. Zo geef je als vrijwilliger de kans om meer Brusselse tieners te bereiken en zo de stemmen van de toekomstige generatie te laten horen. Wil je zelf ook een impact nalaten in onze samenleving en in het leven van deze jongeren? Solliciteren kan via www.debateville.org/voor-wie/mentoren.

0 Comment