Studentenraad keurt verhoging huurprijzen goed

Deze avond op de studentenraad werden de huurprijzen voor de studentenkamers op campus voor academiejaar 2022-2023 vastgelegd. Om de stijgende energiekosten te drukken, wordt de indexering losgelaten en worden de prijzen verder verhoogd. Een gewone studentenkamer zou vanaf volgend academiejaar €371,80 per maand kosten.

Tekst: Basile Van Weyenberg
Beeld: Archief de Moeial

De huisvesting van de VUB probeert steeds break even te draaien. In normale tijden worden stijgende kosten opgevangen door een jaarlijkse indexering van de prijzen. De energieprijzen die de VUB betaalt zijn echter meer dan verdubbeld en dus ziet de instelling zich genoodzaakt drastisch in te grijpen in prijzen van de koten. Een gewone studentenkamer kost dit jaar €321,70 per maand. Oorspronkelijk zou de huurprijs volgend academiejaar stijgen naar €330,90 mocht  er weer een gewone indexatie worden doorgevoerd. De VUB laat dit systeem echter los en adviseert voor het academiejaar 2022-2023 een prijs van €371,80. Ook de prijzen van eenpersoonsstudio’s worden verhoogd van €402,10 naar €454,50 per maand. Voor de tweepersoonsflats komt dit zelfs neer op een prijsstijging van bijna €100. Deze gaan van €482,50 naar €578 per maand.

De Studentenraad was niet blij met de verhoging, maar zag geen alternatieven. Na anonieme stemming werd het voorstel aanvaard met 10 voorstemmen, 3 tegenstemmen en 4 onthoudingen. Wel ging deze goedkeuring gepaard met de eis dat ook het sociaal beleid dit academiejaar nog herzien zal worden en dat ze samen met de instelling op zoek gaan naar extra fondsen hiervoor, zodat ook studenten die het moeilijker hebben niet uit de boot vallen.Noot van de redactie: de huurprijzen die ter zitting goedgekeurd werden, verschilden van deze die wij uit eerdere documenten hadden overgenomen.

Rekening houdend met de zuinigere stookketel in de Nieuwelaan en de plaatsing van zonnepanelen op enkele daken konden de prijzen worden verlaagd.

Rechtzetting (31/3/2022 om 20u41):
De huurprijs van een studentenkamer werd verhoogd naar €371,80 per maand. Eerder stond er €377,10.
De prijs van een eenpersoonsstudio werd verhoogd naar €454,50. Eerder stond er €459,80.
De prijs van een tweepersoonsflat werd verhoogd naar €578,00. Eerder stond er €588,70.

0 Comment