VUB scherpt maatregelen aan: ontmoetingen op campus opnieuw beperkt

pen met papier

Auteurs:  Basile Van Weyenberg, Rieneke Lammens, Jarno Van Mulders en Marit Galle
Beeld: Marit Galle

Een nieuwe golf vraagt nieuwe maatregelen. Na het overlegcomité deze ochtend stak ook de VUB de koppen bij elkaar  om te overleggen  over mogelijke verstrengingen. Een overzicht:

Omstreeks 17 uur kwamen een reeks beslissingen uit de bus over de praktische invulling van het onderwijs. Die beslissingen gaan in vanaf maandag 29 november en duren tot eind dit semester. Hoewel er op sociale media sprake was van een volledige shift naar digitaal onderwijs, geldt dit enkel voor de hoorcolleges. Dat wil zeggen dat werkcolleges en practica zoveel mogelijk fysiek doorgaan. Ook de examens zullen doorgaan zoals voorheen gepland. Niet-essentiële evenementen zijn wél allemaal geannuleerd.

Gisteren verscheen in de Morgen een opiniestuk geschreven door de rectoren van Vlaamse universiteiten waarin ze pleiten voor “meer sense of urgency” en een kordate aanpak van beleidsmakers. “Dat is wat hogeronderwijsinstellingen ook moeten doen: ons laten leiden door de wetenschap en op basis hiervan de best mogelijke maatregelen nemen,” verheldert vicerector Onderwijs Jan Danckaert. “We moeten dit ook doen uit solidariteit met onze collega’s en studenten in de zorg.”

“Dat is wat hogeronderwijsinstellingen ook moeten doen: ons laten leiden door de wetenschap”

Hieronder een selectie van de belangrijkste veranderingen voor studenten:

  • Hoorcolleges verlopen digitaal;
  • Werkcolleges (WPO’s) en practica gaan wel nog fysiek door;
  • Examenroosters gaan door zoals gepland;
  • Alle evenementen, ontmoetingen en niet-noodzakelijke vergaderingen zijn geannuleerd of zullen digitaal moeten doorgaan;
  • Zowel op vlak van campuscapaciteit als campusvoorzieningen volgt nog informatie;
  • Erasmus in het tweede semester blijft mogelijk.

Deze maatregelen gaan in vanaf maandag en gelden nog tot minstens eind dit semester. De volledige lijst van alle maatregelen door de VUB bepaald, zijn terug te vinden op het studentenportaal. Over veranderingen in lessenroosters zullen docenten dan weer communiceren via Canvas.

“We hebben geprobeerd om te kiezen voor eenvoudige en transparante maatregelen,” zegt Danckaert. “Samengevat zullen de hoorcolleges digitaal gaan en blijven werkcolleges, practica en oefeningen fysiek doorgaan.” Naast WPO’s kunnen ook de examens blijven doorgaan zoals gepland. Dat komt omdat de examenplanning is opgemaakt met het oog op mogelijke verstrengingen. Kortom: examens die al ingeroosterd waren op de campus zullen dus fysiek kunnen doorgaan. Minimale aanpassingen blijven echter mogelijk. Danckaert waarschuwt dan ook dat een pandemie een situatie is van voortschrijdend inzicht.

Toch reageert Danckaert voorzichtig optimistisch op de vraag of de maatregelen dit semester toereikend zullen zijn: “De afgelopen maanden is er heel vergaand versoepeld. De situatie van nu is een gevolg van die versoepelingen. In de voorgaande golven zagen we al dat het inperken van contacten een zichtbaar effect heeft op het beperken van de besmettingsgraad. Ik ben in dat opzicht wel optimistisch dat de situatie tegen het jaareinde terug beter wordt. Maar ik ben natuurlijk geen epidemioloog en het virus kan ons blijven verrassen.”

Deze nieuwe maatregelen van de VUB hebben ook een impact op het studentenleven. Zo moeten alle niet-noodzakelijke ontmoetingen en vergaderingen worden geannuleerd. “Dat is uiteraard  ook voor het studentenleven een opdoffer. Dat beseffen we, maar nu is er geen sprake is van bubbels.” Dat is een verschil met vorig academiejaar. “Ik denk,” gaat Danckaert verder, “dat iedereen er goed aan doet hun contacten te beperken, maar contacten tussen studenten blijven wel mogelijk. Zorg goed voor jezelf en voor je vrienden.”

0 Comment