VRG vrijgepleit voor vlaggenroof; sancties voor LVSV en jong N-VA

Afgelopen donderdag beraadde de Studentenraad over sancties tegen de verenigingen waarvan enkele leden betrokken waren bij de roof op spandoeken van sans-papiers. 

Door: Basile Van Weyenberg

Donderdagavond beraadde de Studentenraad over sancties tegen de verenigingen VRG Brussel, LVSV Brussel en Jong N-VA VUB. Die procedure ging van start nadat enkele van hun leden vorig semester spandoeken ontvreemdden van de sans-papiers die op campus actievoerden. Deze diefstallen leidden al tot een zestal tuchtprocedures tegen betrokken studenten. In samenwerking met Studiekring Vrij Onderzoek (VO) en het Brussels Studentengenootschap (BSG) is er met de betrokken verenigingen gereflecteerd over de diefstallen. Op basis van die gesprekken en de getuigenissen ter zitting moest de Studentenraad nu beslissen of ook de verenigingen iets te verwijten viel.

Nog voor de hoorzitting begon riep vicerector Onderwijs Jan Danckaert op tot voorzichtigheid. Hij waarschuwde voor een overkill aan procedures en vroeg niet te sanctioneren tenzij er bewijzen waren dat de vereniging heeft opgeroepen tot die daden. Een Studentenraadslid werd gevraagd de zaal te verlaten omdat hij ook betrokken was bij de feiten. Via volmacht gaf hij zijn stem door aan Studentenraadvoorzitter Sasha Solau en zo kon hij toch mee beslissen. 

VRG vrijuit

Als eerste mocht het Vlaams Rechtsgenootschap Brussel (VRG) zijn versie van de feiten toelichten. Voorzitter Hannah Winters veroordeelde de daden van twee voormalige aspirant-leden stellig: Pestgedrag tegen mensen in een precaire situatie is op geen enkele manier in een studentikoze context te plaatsen en zo’n gedrag heeft geen plaats in haar vereniging. Toen zij via een foto in hun schachtengroep kennisnamen over de diefstallen, verwittigden ze dan ook prompt de VUB. In hun zelfreflectie verwijten ze de daders een gebrek aan eerlijkheid. Zo zouden de acties wel degelijk voorbereid zijn in tegenstelling tot wat de daders beweren. De daden zijn volgens hen gepleegd namens Jong N-VA VUB en ze zijn onthutst dat hun naam erbij betrokken is. De twee betrokken kandidaatleden, tevens Jong N-VA’ers, werden ook uitgesloten van de vereniging.

BSG-voorzitter Joyce Verbrugghe trad haar bij: “Er kan enkel geconcludeerd worden dat VRG geen enkele aanzet gegeven heeft tot dit voorval en de zaak goed hebben [sic] afgehandeld.” De Studentenraad deelde die mening en besloot al snel om het Rechtsgenootschap niet te sanctioneren. Ook zij vonden het spijtig dat vereniging zo in de zaak verwikkeld is.

Foute vrienden

Het LVSV was als tweede aan de beurt. Van hun leden waren de toenmalige voorzitter en een toenmalige ondervoorzitter zelf betrokken. Beiden zijn ondertussen geen lid meer van de vereniging. De ondervoorzitter diende kort na de feiten zijn ontslag in; tegen de voorzitter werd een procedure opgestart om hem uit zijn functie te zetten. De vereniging heeft ook beslist dat hij de titel prosenior niet mag voeren. Huidig voorzitter Axelle Bossuyt betreurt het voorval maar benadrukt dat het om individuele acties ging. De twee oud-bestuursleden zouden in de bibliotheek bevriend zijn geraakt met enkele leden van Jong N-VA. Die vriendengroep en niet de vereniging zou op vlaggenroof gegaan zijn. Dit staat volgens haar met andere woorden los van haar vereniging, LVSV een sanctie opleggen is volgens haar dus ook niet aan de orde. 

De Studentenraad ging niet mee in die argumentering en besliste om de vereniging toch een constructieve sanctie op te leggen. Hiermee week de raad af van de adviezen van VO en BSG die beiden niet om een sanctie vroegen voor het LVSV. Na stemming besliste de raad dat het LVSV zich moet excuseren ten aanzien van de sans-papiers. Daarnaast wordt hen een vorming rond diversiteit opgelegd en moeten ze een openbaar statement maken over de waarden die het LVSV nastreeft.

Zes zatte avonden

Het meest heikele punt was als laatste ingepland. Ook bij Jong N-VA VUB waren de toenmalige voorzitter en ondervoorzitter zelf betrokken. Daarnaast kwamen de screenshots die eerder in de media verschenen zijn uit de WhatsApp-groep van de vereniging. Een link met de vereniging leek daarbij duidelijker. Ook zij vertelden dat het ging om een zatte avond met vrienden. Erop gewezen dat er het om meerdere incidenten ging corrigeerden ze: zes zatte avonden. Ze wijzen erop dat screenshots de volledige context niet meegeven. De berichten zijn slechts opschepperij en ze vinden niet dat daaruit een voorbedachtheid of de gedoogsteun van de vereniging afgeleid mag worden.

Over de uitspraak van een sanctie was de Studentenraad het al snel eens. Op een lid na ging iedereen akkoord. Over de aard van die sanctie waren de meningen dan weer verdeeld. Enerzijds waren er de leden die zich achter het advies van BSG schaarden, voor constructieve sanctie. Dat advies gaf volgens die leden een jonge vereniging de mogelijkheid om bij te sturen. Anderzijds waren er leden voor wie een milde sanctie niet niet aan de orde leek, gezien de inconsistente verklaringen en een gebrek aan schuldinzicht. Zij schoven een intrekking van de erkenning op tafel.

Bang van beroep

Meermaals kwam de mogelijkheid dat Jong N-VA in beroep kon gaan tegen een besluit ter sprake mogelijk. Opmerkelijk aan de discussie was dat meerdere malen op de mogelijkheid tot beroep gewezen werd. Jong N-VA VUB werd vorig jaar alsnog door de beroepscommissie erkend nadat de Studentenraad hun erkenningsaanvraag had afgekeurd. De vrees leefde dat een te strenge sanctie op dezelfde manier gewoon weer ongedaan gemaakt zou worden. Ook afdelingshoofd Studentenzaken en lid van de beroepscommissie, Sofie De Smet, waarschuwde dat de Studentenraad een intrekking van de erkenning heel goed zou moeten beargumenteren. Uiteindelijk haalde de intrekking het niet met zeven voor- en elf tegenstemmen. Wel wordt aan Jong N-VA dezelfde sancties opgelegd als aan het LVSV. Daarbovenop moeten ze ook vrijwilligerswerk verrichten ten voordele van sans-papiers en worden ze verder opgevolgd om radicalisatie tegen te gaan.


Noot van de redactie:

Er is contact opgenomen met de Studentenraad en de betrokken verenigingen. De Studentenraad, VRG Brussel en Jong N-VA VUB wenste niet te reageren.

Axelle Bossuyt, huidig voorzitter van LVSV Brussel wou wel reageren:

“Als LVSV Brussel zijn wij verontwaardigd dat we even zwaar gesanctioneerd worden als Jong N-VA VUB. Het huidig bestuur heeft niets te maken met de vlaggenkwestie en het enige wat ons kan verweten worden is dat we ons niet vlug genoeg publiekelijk gedistantieerd hebben van de feiten. Zoals uitgelegd aan studentenraad kwam dit door emotionele en sociale druk die werd opgelegd door de betrokken oud-bestuursleden. (Waaronder iemand die momenteel in de Studentenraad zit en heeft meegestemd over onze sancties.)
Toen we de feiten in de media vernamen, werd ons verteld dat we vanuit de VUB werden afgeraden om publiek te reageren. De dag nadien hebben we besloten om dat toch te doen, waarna ik contact heb opgenomen met de woordvoerder van de VUB en wij samen een statement opgesteld hebben. Het feit dat het LVSV nu gesanctioneerd wordt, wetende dat wij beide betrokken leden binnen de week uit de vereniging hebben gezet en we ons telkens constructief hebben opgesteld, wekt bij ons vragen op. We zijn dan ook van plan om deze week contact op te nemen met Studentenraad om alles wat gebeurd is beter uit te klaren.”

 Noot van de redactie (2/10/2021): Zoals hogerop in het artikel te lezen is, is de sanctie die LVSV krijgt, slechts ten dele hetzelfde als die van Jong N-VA maar niet even zwaar. 

 

0 Comment