Verkiezingen leggen tweespalt binnen studentenraad verder bloot 

English version of this article: Internal elections expose rifts within freshly assembled student council

Voor de pas nieuw-verkozenen stond op vrijdag 14 mei de installatievergadering van de Studentenraad op het programma. Sasha Solau werd verkozen als voorzitter en Jolien Lersberghe als vice-voorzitter voor het academiejaar 2021-2022.

Door: Basile Van Weyenberg, Jade Pieters en Marit Galle
Beeld: Marit Galle

De studentenraadsverkiezing eindigt niet bij het stemmen van de kandidaten. Uit de poel van twintig verkozen leden moeten in de eerste plaats een voorzitter en vicevoorzitter worden geselecteerd, waarna traditioneel ook de overige mandaten worden verdeeld. Slechts één iemand ambieerde het voorzitterschap. Het vicevoorzitterschap kende een woeliger verloop.

Negen van de twintig nieuw-verkozenen zaten ook dit jaar in de studentenraad en mogen dus volgend academiejaar hun mandaat verder zetten. Die oude garde verzamelde zich met uitzondering van Lula Maris — tijdens de Studentenraadsverkiezingen als de groep ‘VUB Old Foxes’, en leverde bovendien de enige kandidaat-voorzitter, Sasha. De nieuwe generatie moest echter niet onderdoen. Zo haalde Inas Djelloul (uit het team VUB Represent) tijdens de verkiezingen veruit het meeste stemmen en deed ze meteen een worp naar het vicevoorzitterschap. Uiteindelijk was het echter tegenkandidaat Jolien Lersberghe die aan het langste eind trok. 

Voorzitter: Sasha ‘Solo’

Sasha Solau kwam als enige op voor de functie van voorzitter. Tijdens haar kandidatuur zette Solau voornamelijk haar ervaring in de verf. De laatste vier jaar zetelde ze onder andere in functies zoals Coördinator Brussel en Coördinator Innovatie. Het is niet de eerste keer dat ze kandideerde voor het voorzitterschap. Vorig jaar moest Sasha echter nog het onderspit delven voor Lisa Jongmans, maar deze keer had ze dus meer succes. Ze kon rekenen op negentien stemmen voor en één onthouding. 

“De studentenraad en andere raden moeten echt een aanspreekpunt worden”
– Sasha Solau

Als voorzitter wil Sasha vooral inzetten op een verhoogde zichtbaarheid van de Studentenraad en de studenten beter informeren over het gevoerde beleid. Hierbij wil ze meer gebruik maken van de opleidings- en faculteitsraden. “De studentenraad en andere raden moeten echt een aanspreekpunt worden,” aldus Solau. Verder wil ze werk maken van de communicatie binnen de studentenraad en de structuren van de Studentenraad formaliseren. 

Volgend academiejaar staan de Studentenraad nog zware opdrachten te wachten. Zo geeft Solau aan dat blended learning, mentaal welzijn en diversiteit een paar van de dossiers zijn waarmee de studentenraad te maken zal hebben. 

Vice-voorzitter: Old (Foxes) versus (Re)Present

Spannender waren de verkiezingen van het vicevoorzitterschap. De ‘VUB Old Foxes’, het team van oudgedienden, schoven ervaring naar voor als doorslaggevend element voor het kiezen tussen de twee kandidaten. Daarbij werd meteen het spanningsveld tussen de oude en nieuwe mandatarissen en in het verlengde tussen de kandidaten Jolien Lersberghe en Inas Djelloul blootgelegd. 

Jolien voorgedragen door de nieuwe voorzitter heeft al een paar jaar in de Studentenraad op haar teller. Op die manier kon zij zich beroepen op onder meer haar huidig mandaat als Stuvo-coördinator om haar kennis in de raad te duiden.

“Ongelijkheid bestrijden is niet activistisch, het zijn basisrechten waar ik voor opkom. Naar minderheden moet steeds worden geluisterd”
– Inas Djelloul

Inas kersvers maar daarom niet minder geëngageerd lid — kon daarentegen geen beroep doen op anciënniteit. Niettemin verzekerde ze de raad dat haar gebrek aan ervaring in de Studentenraad geen probleem zou vormen. Haar engagement en ervaringen buiten de Studentenraad bewijzen dat ze over de juiste competenties (zoals time-management en organisatie) beschikt om een goede ondervoorzitter te zijn. Ze onderschat naar eigen zeggen de functie niet en besloot dat ze de kennis van de Studentenraad nog kan opbouwen.

De verkiezing leidde tot een vurig debat tussen beide kandidaten. In het pleidooi van Inas lag de de nadruk vooral op een inclusiviteit en diversiteit. De stelling dat haar activistische stijl te weinig ruimte biedt voor compromis, weerlegde Djelloul. “Ongelijkheid bestrijden is niet activistisch, het zijn basisrechten waar ik voor opkom. Naar minderheden moet steeds worden geluisterd. Het ligt me nauw aan het hart en dat was ook de reden van mijn kandidatuur”, diende Djelloul van repliek. 

“Soms moet je tegen de structuren ingaan om verandering te kunnen brengen,” verklaarde ze nader. Djelloul zou de rol van vicevoorzitter complementair invullen: “Sasha en ik delen veel normen en waarden, maar mijn stem zou ook op veel vlakken een tegenstem zijn, wat volgens mij een meerwaarde is.” 

“Open en eerlijke communicatie is essentieel voor een goed bestuur”
– Jolien Lersberghe

Lersberghe zag zichzelf eerder in een ondersteunende rol als vicevoorzitter. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat zij voornamelijk de nadruk legde op communicatie, en volgde op die manier het betoog van Sasha. Volgens haar is open en eerlijke communicatie essentieel voor een goed bestuur, maar ging nog niet in detail over de concrete uitwerking hiervan. 

Na en lang en vurig debat, was het uiteindelijk Jolien Lersberghe die aan het langste eind trok. Toch was er ook veel sympathie tussen beide kandidaten. Lersberghe: “Ik heb veel respect voor Inas. Ik hoop dat we elkaar sterktes kunnen aanvullen. Ik vind haar een enorme aanwinst voor de Studentenraad.” Ook Djelloul betuigde haar respect: als studentenraad moeten we de studenten integreren, samen. Anders geraken we er niet.”

Studentenraad internationaliseert 

Met een groeiend aantal verkozen Engelstalige Studentenraadsleden vond deze vergadering opnieuw plaats in het bijzijn van tolken. Op die manier konden ook niet-Nederlandstalige leden de vergadering meevolgen. Wel werd daarbij spijtig genoeg het vertalen van de stembiljetten over het hoofd gezien.
Hoe de vergaderingen van de Studentenraad er in de toekomst zullen uitzien is nog niet duidelijk. Gelet op het grote aantal niet-Nederlandstaligen zal de Studentenraad hier in de toekomst nog over moeten nadenken. In elk geval is het duidelijk geworden dat de Studentenraad internationaliseert. Hier duidelijke structuren voor opbouwen, lijkt een belangrijke opdracht voor de komende Studentenraad.

De vergadering kwam helaas vroeg ten einde. Na het uitgebreide debat tussen Lersberghe en Djelloul was er niet genoeg tijd meer om de overige mandaten in te vullen. De tolken moesten er om 17 uur mee ophouden en zo eindigde dus ook de installatievergadering. Naar alle verwachting zal het vervolg begin juli plaatsvinden. Tot dan!

 

Rechtzetting (15/5/2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat zeven van de twintig nieuwe leden, herverkozen zijn. Dit is niet het geval: er waren negen herverkozen leden. Die anciens verenigden zich tijdens de verkiezingen onder de groep ‘VUB Old Foxes’, allemaal met uitzondering van Lula Maris die met vier nieuwe leden team ‘VUB Represent’ het leven inbliezen.

Bovendien stond in die eerdere versie van dit artikel ook dat de installatievergadering voor het eerst plaatsvond in het bijzijn van tolken. Sinds het academiejaar 2017-2018 is dit al het geval. Wel is er een opmerkelijke stijging op vlak van internationalisatie binnen de Studentenraad: niet één maar vijf van de twintig verkozen leden zijn Engelstalige studenten. 

0 Comment