VUB start tuchtprocedure tegen groep studenten die spandoeken sans-papiers in STOA stalen

VUB campus etterbeek

De VUB is een tuchtprocedure gestart tegen de studenten die enkele weken geleden ‘s nachts vlaggen stalen van de sans-papiers die op campus Etterbeek verblijven. Doordat het om een persoonlijke procedure gaat, valt daarmee geen beslissing over de erkenning van de verenigingen waar de studenten lid van zijn, aldus VUB-woordvoerder Sicco Wittermans.

Beeld: Marit Galle

Jong N-VA VUB kwam afgelopen week in opspraak nadat er enkele WhatsApp-berichten in Apache verschenen waarin te lezen viel dat een groep studenten, waaronder voorzitter van Arno Van de Bruaene en ondervoorzitter Süleyman Çelik, elkaar aanmoedigden om spandoeken en banners te stelen van de sans-papiers die al enkele maanden actievoeren op de VUB-campus in Etterbeek actievoeren.

Berichten die de Moeial kon inkijken, bevatten ook verwijzingen naar LVSV Brussel (het Liberaal Vlaams Studentenverbond nvdr.) en VRG (het Vlaams Rechtgenootschap, de studentenvereniging voor de faculteit Rechten en Criminologie nvdr.). Een bestuurslid van die eerste vereniging was te zien op een van de foto’s uit het WhatsApp-gesprek. LVSV distantieerde zich in hun publieke statement van de feiten en liet ook weten dat er interne maatregelen genomen werden. 

Niet alleen op sociale media was er veel consternatie over de gebeurtenissen, ook in het Vlaams Parlement zorgde de actie van de studenten voor woelig debat. Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 5 mei stelde Filip Brusselmans (Vlaams Belang) hierover een vraag aan Ben Weyts (N-VA). Deze laatste noemde het incident een “een domme, studentikoze strapats, zoals we er ongetwijfeld met z’n allen veel hebben begaan.”

De universiteit zelf lijkt het niet volledig eens met deze uitspraak van de onderwijsminister. Vicerector Onderwijs en Studentenbeleid  Jan Danckaert zal vanaf maandag 10 mei gesprekken organiseren met de studenten die bij de diefstal betrokken waren. Woordvoerder Sicco Wittermans benadrukt dat hier sprake is van een persoonlijke tuchtprocedure en dat de universiteit enkel individuele studenten kan sanctioneren. 

(Geen) gevolgen voor studenten en verenigingen

Een gesprek met de vicerector staat niet perse gelijk aan een bestraffing: hij kan de zaak seponeren of de studenten enkel een waarschuwing geven, maar het is ook mogelijk dat het voorval doorverwezen wordt naar de tuchtcommissie. De sancties die door de commissie opgelegd kunnen worden zijn uiteenlopend. Het kan gaan van een stopzetting van hun huurcontract in de VUB-koten tot een gedeeltelijke of volledige schorsing waarbij hun de toegang ontzegd wordt voor bepaalde universitaire faciliteiten, activiteiten of opleidingsonderdelen. 

De betrokken bestuursleden van Jong N-VA VUB hielden in hun online statements vol dat hier sprake is van individuele acties. In een intussen verwijderde tweet gaf Van de Bruaene aan dat het incident “helemaal niets met Jong N-VA te maken” heeft. Ondervoorzitter Çelik postte op diezelfde noot dat het “geen georganiseerde activiteit vanuit Jong N-VA VUB (…), maar een ongeplande avond waarop studenten van allerlei politieke en facultaire kringen aanwezig waren” betrof.  

De vraag blijft nu of de erkenning van Jong N-VA VUB of één van de andere betrokken verenigingen in het gedrang zal komen. De weg naar de erkenning van Jong N-VA VUB was alleszins hobbelig de eerste erkenningsaanvraag werd geweigerd door de studentenraad op grond van gebrekkige statuten. De twisten betroffen destijds vooral een artikel over de interne sanctieprocedure bij discriminerende uitlatingen. Jong N-VA VUB zit momenteel nog in een proefperiode, wat onder meer inhoudt dat ze nog geen subsidies krijgen. 

De beslissing wat betreft de erkenning van een studentenvereniging ligt niet bij het Vicerectoraat Onderwijs en Studentenbeleid, maar is in handen van de Studentenraad en BSGgtgv (Het Brussels Studentengenootschap – geen taal geen vrijheid, nvdr.). De Codex Studentenleven van de VUB geeft aan dat het BSGgtgv als adviserend orgaan kan optreden voor de Studentenraad in de beslissing een erkenning te schorsen of in te trekken.

De Moeial wacht nog op een reactie van de Studentenraad en BSGgtgv. 

0 Comment