Bestuursleden Jong N-VA VUB stelen spandoeken van sans-papiers op de VUB

Bestuursleden van Jong N-VA VUB, waaronder de voorzitter en ondervoorzitter, maken er een sport van om spandoeken en vlaggen te stelen van de sans-papiers die verblijven op de VUB. Dat schrijft Apache en wordt bevestigd door berichten uit een interne WhatsApp-groep die de Moeial kon inkijken.

Tekst: Redactie

Beeld: Marit Galle (cover), Lupé Van Rijmenant (sticker)

In dat WhatsApp-gesprek pronken Jong N-VA VUB-voorzitter Arno Van De Bruaene en ondervoorzitter Süleyman Çelik met vlaggen en spandoeken die gestolen werden van de sans-papiers die al enkele maanden in de STOA verblijven.

Uit het gesprek blijkt dat het niet de bedoeling was dat de actie aan Jong N-VA VUB gelinkt kon worden. Op de vraag of de ‘Theo waakt hier’-sticker werd geplakt antwoordde voorzitter Van De Bruaene: “Nee moet incognito blijven e haha.” Die sticker werd overigens wel elders op de campus aangetroffen, geplakt over een sticker van Comac (jongerenvereniging van de PVDA, n.v.d.r.) die grensoverschrijdend gedrag aanklaagt (zie foto).

Verder kon de Moeial ook enkele foto’s uit het Whatsapp-gesprek bekijken. Daarop poseren in totaal zeven studenten op straat en op kot met de gestolen vlaggen. Berichten uit de WhatsApp-groep bevatten daarnaast ook boodschappen als ‘VRG represent’ (het Vlaams Rechtsgenootschap, de studentenvereniging voor de faculteit Rechten en Criminologie nvdr.) en verwijzen ook naar de voorzitter van LVSV Brussel (het Liberaal Vlaams Studentenverbond nvdr.), die op een van de foto’s te zien is. De laatste ontving volgens een chatbericht een spandoek van Jong N-VA VUB voorzitter Arno Van De Bruaene voor “de bewezen diensten”. VRG Brussel wenste niet te reageren. De reactie van LVSV Brussel staat onderaan dit artikel.

    

Van De Bruaene heeft intussen gereageerd via Twitter: “Binnen een studentikoze context van vrienden (van allerlei politieke en facultaire kringen) die elkaar aanspoorden om een uitdaging te voltooien, heb ik enkele maanden geleden inderdaad enkele spandoeken weggenomen die op de VUB campus hingen.”, “Dit was evenwel geen gecoördineerde actie en had helemaal niets met Jong N-VA te maken. Wat Apache in haar berichtgeving impliceert, is dus fout. Wel wens ik mij in eigen naam te verontschuldigen als ik met het wegnemen van de spandoeken mensen schade zou hebben berokkend.” en “Degene die in mijn bezit zijn, geef ik graag terug aan de oorspronkelijke eigenaars.”

Ook ondervoorzitter Çelik reageerde op Twitter: “Op een studentikoze avond zijn op de VUB-campus wat politieke spandoeken en vlaggen weggenomen. Geen georganiseerde activiteit vanuit Jong N-VA VUB zoals gesuggereerd wordt, maar een ongeplande avond waarop studenten van allerlei politieke en facultaire kringen aanwezig waren.” en “Ik heb zelf weliswaar nooit een vlag of spandoek gestolen, maar ik zie in dat mijn reactie op het bericht in Whatsapp misplaatst was en wil er mij dan ook oprecht voor excuseren. Ik erken dat ik mee in de fout gegaan ben door dit aan te moedigen.”

Ze verwijzen dus naar het incident als een spontane actie van enkele leden, die losstaat van de politieke vereniging. Hoewel de actie niet noodzakelijk door Jong N-VA VUB georganiseerd werd, is het toch opvallend dat de voorzitter en ondervoorzitter eraan deelnamen. Bovendien staat in de statuten van Jong N-VA VUB ook: “Leden verbinden zich ertoe te allen tijde de eer, werking en goede naam te beschermen van Jong N-VA VUB. Zij ondernemen geen acties of omissies die hieraan afbreuk doen of kunnen doen, zowel tijdens evenementen als daarbuiten, zelfs in privé-verband.” 

In het WhatsApp-gesprek wordt verder wel gealludeerd op een bepaalde vorm van organisatie: “Tradities zijn belangrijkkkk”, “Morgen missie van maken?” (over de Belgische vlag die toen nog niet gestolen was, n.v.d.r.) en “Hadden een heel security & vluchtplan uitgewerkt, eig wel leuk”. 

Jong N-VA VUB werd recent in beroep erkend als studentenvereniging aan de VUB, na een eerdere weigering van de Studentenraad. Het is uitkijken naar een reactie van de VUB, die bij monde van woordvoerder Sicco Wittermans aan Apache laat weten dat de meldingen over de actie nog maar recent zijn binnengelopen. De universiteit bekijkt wat er precies aan de hand is.

Als tegenreactie op het nieuws organiseren enkele andere VUB’ers solidariteitsacties. Inas Djelloul, verkozen kandidaat voor de Studentenraad 2021-2022, riep op om vrijdag (07/05) eten te brengen en morgen (woensdag 05/05) wordt een solidariteitsbezoek georganiseerd door Matteo Kopriva en Sabrina Odofin.


Noot van de redactie: LVSV Brussel postte intussen volgende statement op hun Facebookpagina:

“Naar aanleiding van de gestolen spandoeken, hebben we besloten een duidelijk statement van afkeuring te maken. Gezien de ernst van de situatie, willen we ons distantiëren als studentenvereniging van deze individuele acties. Daarnaast zijn er ook interne maatregelen genomen. Verder wensen we hier geen commentaar meer over te geven.”

Rechtzetting (6/5/2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de voorzitter van LVSV Brussel op een foto te zien was. Hier moest staan: bestuurslid en oud-voorzitter.

Rechtzetting (10/5/2021): De rechtzetting van 6 mei 2021 was gebaseerd op informatie die op sociale media van LVSV Brussel te zien was. Deze informatie bleek niet actueel te zijn. ‘Bestuurslid en oud-voorzitter’ werd opnieuw aangepast naar voorzitter. 

0 Comment