BREAKING: VUB naar code rood vanaf 26 oktober

De VUB schakelt vanaf maandag 26 oktober naar code rood. Dat werd dinsdag via interne communicatie bekendgemaakt. Dit houdt in dat de meeste lessen op de campus worden opgeschort en dat de universiteit zal inzetten op voltijds, digitaal onderwijs. “De COVID-19-situatie is ernstig. Zeer ernstig. We moeten dus als universiteit ons steentje bijdragen”, klinkt het.

Officieel noemt de universiteit het geen “code rood”, maar de nieuwe maatregelen die de VUB intern aankondigt komen hier wel mee overeen (zoals bepaald in de Pandemiematrix, red.). Eerder vroegen rector Caroline Pauwels en vicerector Jan Danckaert al aan de opleidingen om zich voor te bereiden op die omschakeling. Toen hoopten ze nog dat code oranje zou volstaan, maar intussen besloot de universiteit toch nog een stap verder te gaan: de VUB keert terug naar maximaal telewerk en digitaal onderwijs.

Mentaal welzijn

Hoewel het aangemoedigd wordt om weg te blijven van de campus, is aanwezigheid niet verboden. Dit omdat er nog enkele lessen, zoals practica of werkcolleges, omwille van hun praktische aard toch op de campus zullen plaatsvinden. “Deze zullen zoals tijdens code oranje blijven doorgaan. Dit werd zo voorzien, ook in code rood.” Ook voor eerstejaarsstudenten is er goed nieuws: er zullen voor hen nog contactmomenten voorzien worden, voornamelijk in de vorm van WPO’s (werkcollege’s, practica en oefeningen, red.). Concrete instructies zullen door de docenten gecommuniceerd worden via Canvas.

De VUB belooft in haar nota om extra aandacht te besteden aan het psychosociaal welzijn van studenten, met opnieuw de focus op eerstejaars. Dat is ook nodig: meerdere onderzoeken toonden aan dat het mentaal welzijn van studenten zienderogen achteruit gaat. De hulpverlening zou zich ook volledig online afspelen, wat hopelijk voor sommigen drempelverlagend kan werken. Tot slot blijven ook voorzieningen voor kwetsbare studenten, zoals deze bestonden tijdens de vorige lockdownperiode, beschikbaar op de campus. 

(Brain)food blijft

Wanneer je een hongertje hebt, zijn de deuren van de resto nog steeds geopend. De zitruimte van de resto blijft ook open, maar al de maaltijden worden geserveerd in take-away bakjes. Voor de boekenverslinders en paperproducerende studenten onder ons blijft ook de bibliotheek actief. Met betrekking tot werken aan masterproeven gelden afzonderlijke regels. Voor meer informatie hierover kan je mailen naar preventie@vub.be.

Momenteel lopen de maatregelen van 26 oktober tot 31 december – de examens in januari blijven dus (voorlopig) buiten schot. De VUB behoudt zich wel het recht om de situatie periodiek te herbekijken en op basis van deze evaluaties maatregelen aan te passen. 

0 Comment