VUB lanceert dialoog over racisme en discriminatie

Rector Caroline Pauwels nodigt de VUB-gemeenschap uit voor een gesprek over racisme en discriminatie. Deze dialoog wordt opgestart naar aanleiding van de commotie over een omslagfoto die de VUB vorige week op Facebook en Twitter publiceerde voor Black Out Tuesday.

“We beseffen dat de bewuste post pijn en verdriet heeft veroorzaakt, het meeste bij onze studenten en medewerkers die zelf het slachtoffer zijn van racisme en discriminatie. Ook aan de VUB is op dat vlak nog werk te doen. En dat doen we best samen. Na de woorden moeten we nu inzetten op het versterken van ons gelijkheidsactieplan,” aldus de rector in een mail gericht aan alle VUB-studenten en -personeelsleden.

Alvorens over te gaan tot daden, wil de VUB dus eerst haar oor te luisteren leggen bij studenten en personeelsleden die zelf racisme aan den lijve ondervinden, experts ter zake die de universiteit in huis heeft en externen die daarbij kunnen helpen.

“Na de woorden moeten we nu inzetten op het versterken van ons gelijkheidsactieplan”
Rector Caroline Pauwels

De rector benadrukt dat het niet bij woorden zal blijven. “Op basis van deze gesprekken met internen en met externen zullen we kijken wat we naast de lopende acties meer kunnen doen.” Die lopende acties zijn onder andere het scannen van curricula op diversiteit, acties om het personeelsbestand diverser te maken en trainingen rond implicit bias in selectie en bevordering.

Geïnteresseerden kunnen mailen naar gelijkheid@vub.be. Het gesprek met de rector zal plaatsvinden na de examens in juli, de precieze datum zal snel gecommuniceerd worden aan de geïnteresseerden.

0 Comment