Quarantaine versterkt genderongelijkheid

Anderhalve maand geleden lanceerde onderzoeksgroep TOR een onderzoek naar hoe de coronacrisis het dagelijks leven beïnvloedt. Uit de eerste resultaten blijkt dat de quarantaine zwaarder valt voor vrouwen dan voor mannen.

VUB-onderzoeksgroep TOR voert onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op de organisatie van het dagelijks leven. Door de lockdown vallen routines en sociale contacten zo goed als weg. Hoe gaan we daarmee om? Hoe besteden we onze tijd? Wanneer werken en slapen we? Hoe besteden we onze vrije tijd, en met wie en waar?

Uit de eerste bevindingen blijkt dat we een pak minder tijdsdruk ervaren dan in pre-coronatijden. “Dat is tot op zekere hoogte logisch, want we hebben geen last van files, kinderen hoeven niet naar school te gaan… Vanuit dat oogpunt heeft de lockdown meer rust gebracht,” zegt Theun Pieter van Tienoven, socioloog bij VUB-onderzoeksgroep TOR. “Maar het blijft stressvol om werk, school, huishoudelijke taken en vrijetijdsactiviteiten op dezelfde plek te regelen.”

Mannen hebben gemiddeld één uur meer vrije tijd per dag dan vrouwen.

De tijdsdruk mag dan wel dalen, vrouwen ervaren een hogere tijdsdruk dan mannen. Dat verschil is veel groter dan voor corona. Mannen hebben gemiddeld één uur meer vrije tijd per dag dan vrouwen. “Hoewel het dagelijks tijdsgebruik weinig verschilt tussen vrouwen en mannen, lijken vrouwen op het eerste zicht veel meer te doen dan mannen om het huishouden te managen,” verduidelijkt Van Tienhoven. “De lockdown versterkt dus de genderongelijkheid relatief.”

Dit zijn slechts de eerste onderzoeksresultaten. Onderzoeker Ignace Glorieux hoopt dat in de toekomst meer mensen zullen deelnemen: “We willen met deze eerste resultaten de opvallende verschillen al laten zien, maar het is ook een oproep om deel te nemen aan ons onderzoek. Zo kunnen we evoluties in gedrag bestuderen, ook nadat er verschillende exitmaatregelen zijn genomen.”

De eerste resultaten zijn gebaseerd op antwoorden van 661 Belgen. Hoe meer mensen meedoen, hoe betrouwbaarder de resultaten worden. Je kan zelf deelnemen aan de studie via www.dagelijksleven.eu

0 Comment