Studentenraad installeert zich

Spannende strijd levert Jongmans op als voorzitter

Na een spannende (en ietwat verwarrende) stemming wint Lisa Jongmans het van Sasha Solau in een race naar het voorzitterschap. Het ondervoorzitterschap gaat naar Jonnick Fonke en de Studentenraad doet het dit jaar met een nieuwe coördinator “Innovatie”.

Door Kilian Adriaenssens en Jade Pieters

Op dinsdag 18 mei vond de installatievergadering van de Studentenraad plaats voor het komende academiejaar 2020-2021. Hier werden de pas verkozen leden als het ware ‘geïnstalleerd’ en werden ook de voorzitter, ondervoorzitter, coördinatoren en verschillende mandaten vastgelegd.

Spannende stemming

Voor het eerst in bijna acht jaar tijd waren er twee kandidaat-voorzitters. Sacha Solau nam het op tegen Lisa Jongmans. Na een spannende stemming, was het Jongmans die aan het langste eind trok. Uiteindelijk waren er twee stemrondes nodig om een voorzitter te kunnen verkiezen. In eerste instantie waren er tien stemmen voor Jongmans, negen stemmen voor Solau en een onthouding. Volgens het reglement is er een absolute meerderheid nodig om te worden verkozen tot voorzitter waardoor elf stemmen nodig zijn om verkozen te worden.

Na een foute interpretatie van het reglement werd eerst Solau uitgeroepen tot voorzitter.

Na een foute interpretatie van het reglement werd eerst Solau uitgeroepen tot voorzitter. Het reglement zegt namelijk dat als er na een tweede stemronde geen winnaar is, dat de kandidaat-voorzitter met de meest behaalde stemmen tijdens de studentenraadsverkiezingen het zou halen. Dat was Solau. Echter werd er te snel naar deze regel teruggegrepen, waardoor men de tweede stemronde over het hoofd zag.

In de tweede stemronde haalde Jongmans het van Solau met elf stemmen tegen acht. De absolute meerderheid werd dan toch behaald. Een studentenraadslid verliet de vergadering vroegtijdig waardoor er nu negentien stemmen werden uitgebracht.

Volgens Jongmans is het net goed dat het een nek-aan-nek-race was: “Enerzijds was het wat ongelukkig dat er zich technische problemen hebben voorgedaan, maar aan de andere kant ben ik er wel blij mee dat het (de stemming, n.v.d.r.) redelijk verdeeld was. Het is fijn te zien dat de helft van de leden ook hun vertrouwen in Sasha plaatst.”

Lisa Jongmans en Jonnick Fonke kwamen op in een zelf samengesteld team, waardoor Fonke zonder tegenkandidaat werd verkozen als ondervoorzitter na de overwinning van Jongmans. Ze komen beide uit de faculteit ES (Sociale Wetenschappen & Solvay Business School) en willen naar eigen zeggen focussen op een sterke communicatie met alle studentenvertegenwoordigers.

Coördinatoren

Als Coördinator Onderwijs volgt Liesl De Pauw zichzelf op. Ze haalde het nipt met elf stemmen. Ook Lio Eggers volgde zichzelf op als Coördinator Jette. De post van Coördinator Internationaal ging naar nieuwkomer Fatimzahra Belaidi Zine. Jolien Lersberghe kreeg Studentenvoorzieningen onder haar hoede.

Opmerkelijk: alle coördinatorschappen worden ingevuld door vrouwen, wat zeer uitzonderlijk is.

Dit jaar werd er een nieuw coördinatorschap in het leven geroepen door Sasha Solau. Nadat ze naast het voorzitterschap had gegrepen, kwam ze op als Coördinator Innovatie. Het doel zou zijn om innovatie af te stemmen met de vicerector Innovatie en om proactief meer projecten aan te leveren aan de Studentenraad. Een van deze projecten zou zijn om de communicatie zowel intern als extern te stroomlijnen.

Opmerkelijk: alle coördinatorschappen worden ingevuld door vrouwen, wat zeer uitzonderlijk is.

Studentenraad 2020: ES aan de macht en meer online en afstandsonderwijs?

Zes van de twintig studentenvertegenwoordigers zijn afkomstig uit de faculteit ES en nu ook de voorzitter en ondervoorzitter. Daarmee is deze faculteit het sterksts vertegenwoordigd in de Studentenraad. Geneeskunde en Farmacie (GF) voert de top aan en levert nog eens vier kandidaten af voor de komende Studentenraad. Faculteiten Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen (WE) en Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (LK) hebben geen enkele vertegenwoordiging binnen de Studentenraad voor 2020-2021.

Faculteiten Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen (WE) en Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (LK) hebben geen enkele vertegenwoordiging binnen de Studentenraad voor 2020-2021.

De meerderheid van de leden gaf aan in de stemwijzer ‘akkoord’ of ‘deels akkoord’ te zijn het verkiezingssysteem te herbekijken als de huidige universitaire kieskring zorgt voor de oververtegenwoordiging van één of meerdere faculteiten. In haar motivatiebrief gaf Jongmans aan meer aandacht te willen besteden aan die faculteiten die niet vertegenwoordigd zijn. Ze ziet echter geen heil in het hervormen van het kiessysteem. Jongmans: “In de Studentenraad zetel je voor alle studenten. Potentieel zou er zich wel een probleem kunnen stellen omdat veel kandidaat-studentenraadsleden zich aanmelden door mond-aan-mondreclame – vrienden die al in de Raad zitten bijvoorbeeld. Omdat er veel kandidaten uit ES komen zou zich dat kunnen reproduceren naar de toekomst, wat wel een probleem zou zijn. Dan moeten we meer werken aan zichtbaarheid en communicatie in plaats van het reglement zelf aan te passen.” (Lees verder onder de fotoreeks)

Daarnaast was een overgrote meerderheid van de Studentenraad ook ‘akkoord’ of ‘deels akkoord’ dat ook volgend jaar, als de corona-maatregelen zouden worden opgeheven, er meer moet worden ingezet op online en afstandsonderwijs, iets wat Jongmans ook zelf aanhaalt in haar plannen voor volgend academiejaar. “Er is al langer een vraag naar lesopnames. Deze overgang kan nu gemaakt worden omdat er een nood is aan afstandsonderwijs. Dit is een kans die we niet moeten laten liggen, voor werkstudenten maar ook voor studenten die beter studeren als ze lessen zouden kunnen herbekijken”, aldus Jongmans.

Wanneer we Jongmans een hypothetische vrijkaart geven om een iets te veranderen aan de VUB dat volgens haar echt niet goed zit, houdt ze geen blad voor de mond en kiest ze spontaan voor het studentenadministratiesysteem CALI. Jongmans: “Ik zou natuurlijk het liefst corona oplossen, maar zo ver zou mijn vrijkaart misschien niet gaan. Als het aankomt op de VUB zou ik een mooi, goed overzichtelijk systeem neerzetten waarbij CALI vergeten wordt.”

Jongmans heeft er alvast zin in. Toch zal het geen walk in the park zijn, met mogelijks aanslepende ‘corona-maatregelen’ voor de deur krijgt de komende Studentenraad een extra stuk om op te kauwen. Hopelijk wordt de aanpak van de nieuwe Studentenraad dan ook gesmaakt.

0 Comment