Uitslag Studentenraadsverkiezingen

Faculteit ES en GF voorzien helft afgevaardigden, geen vertegenwoordiger voor WE en LK

‘The votes are in’ en de online stembus is gesloten. De online campagnes zijn gestopt en de uitslag werd, jawel, online bekend gemaakt. Met zes afgevaardigden lijkt  faculteit ES (Sociale Wetenschappen & Solvay Business School) goed vertegenwoordigd in de Studentenraad.  Faculteit WE (Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen) en LK (Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen) zullen moeten hopen op solidariteit van hun medestudenten aangezien zij geen enkele student zullen afvaardigen in de volgende Studentenraad. (Uitslag onderaan)

Terwijl Brihang een online lofzang bracht voor de pas herverkozen rector Caroline Pauwels, werd er nog een andere uitslag met iets minder tromgeroffel gepubliceerd. De studentenraadsleden voor het academiejaar 2020-2021 zijn bekend en dé grote winnaar lijkt de faculteit Sociale wetenschappen & Solvay Business School (ES) te zijn: meer dan een kwart van de Studentenraad zal volgend jaar vertegenwoordigers hebben uit deze faculteit.

ES grote winnaar, WE en LK grote verliezers

Met zes leden voert de faculteit ES de meeste leden aan in het hoogste vertegenwoordigingsorgaan voor studenten aan de VUB. Niet verwonderlijk aangezien ze de grootste faculteit is én ze de meeste kandidaten had voor de verkiezingen. Opvallender is het groot aantal verkozenen van de faculteit Geneeskunde en Farmacie (GF).  Zij levert nog eens een vijfde van de Studentenraad met vier van de twintig studentenraadsleden. Opmerkelijk, aangezien deze faculteit in 2018 slechts de derde grootste faculteit was aan de VUB met bijna tweeduizend minder inschrijvingen dan bij ES.

Studenten WE en LK moeten er dus op vertrouwen dat de andere leden het voor hen zullen opnemen bij de beleidsvorming.

Recht en Criminologie (RC) en Psychologie & Educatiewetenschappen (PE) voeren de top 3 aan met elk drie afgevaardigden, gevolgd door Letteren en Wijsbegeerte (LW) en Ingenieurswetenschappen (IR); beide met telkens twee verkozenen. Twee opvallende afwezigen op het feest: Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen (WE) en Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (LK). Ze leverden geen enkele kandidaat voor deze verkiezingen en zullen dus niet worden vertegenwoordigd door haar studenten in de Studentenraad. Studenten WE en LK moeten er dus op vertrouwen dat de andere leden het voor hen zullen opnemen bij de beleidsvorming.

In de stemwijzer gaf bijna de helft van de kandidaten aan akkoord of deels akkoord te zijn met het idee om het verkiezingssysteem te herbekijken als er door de recente wijzigingen één of meerdere faculteiten ‘oververtegenwoordigd’ zouden zijn. De vraag is nu welk standpunt de Studentenraad hierover zal innemen, eens de kandidaten leden worden en plaatsnemen in hun comfortabel zitje bij de Studentenraad.

Quorum gehaald in de voorziene periode: een primeur!

Op één week tijd brachten meer dan drieduizend studenten hun stem uit voor de studentenraadsverkiezingen van de VUB. Dat was genoeg om het quorum van 20% te halen zonder de kiesweek te moeten verlengen, wat met veel trots en genoegen werd aangekondigd door vertegenwoordigers van de kiescommissie. Het was een moment van opluchting, wellicht omdat het al even geleden is dat dat dat befaamde quorum werd behaald binnen de voorziene kiesperiode. Al zeker drie jaar op rij moest de kiesweek met minstens één week verlengd worden omdat onvoldoende studenten hun stem uitbrachten.

Met 28 kandidaten (een uitzonderlijk hoog aantal voor de studentenraadsverkiezingen) voor twintig zitjes was niemand nog zeker van zijn plaats

Een van de redenen dat de studentenraadsverkiezingen dit jaar vlotter de eindstreep haalde ligt misschien aan het verlaagde quorum. Nu moest ‘slechts’ 20% van de stemgerechtigde studenten een stem uitbrengen om de verkiezingen geldig te verklaren. Voordien was dat 25%,een vierde van de studentenpopulatie dus. Met 20% ligt de lat nog steeds hoger dan bij andere universiteiten waar het quorum slechts het decretaal verplichte 10% is. Toegegeven, andere jaren lukte het de Studentenraad zelfs niet om 20% van de studenten aan het stemmen te krijgen na de eerste voorziene kiesweek.

Twintig stemmen voor twintig zitjes

Misschien ligt het dan aan het nieuwe kiessysteem. Sinds dit jaar kan je als student stemmen op alle kandidaten. Voordien kreeg elke faculteit gegarandeerd twee zitjes in de Raad en werden de overige vier ingevuld door leden van de ‘universitaire kieskring’: studenten vanuit de verschillende faculteiten die opkwamen voor de hele universitaire gemeenschap. Aangezien er vaak net genoeg of zelfs te weinig kandidaten waren, lag de strijdlust niet altijd even hoog. Dit jaar kon je twintig stemmen uitbrengen en bestond de kieslijst uit alle studenten die zich kandidaat hadden gesteld. Het enige wat vast stond, was dat elke faculteit garantie had op één zitje (en de enige Jetse faculteit GF op twee zitjes) indien er studenten voor deze faculteit opkwamen. Met 28 kandidaten (een uitzonderlijk hoog aantal) voor twintig zitjes was niemand nog zeker van zijn plaats en leek het alsof de campagne om jouw stem te verkrijgen iets pittiger werd gevoerd dan anders.

Opvallend weetje: 26% van de studenten stemde voor de rectorverkiezingen waarbij Caroline Pauwels opnieuw tot rector werd verkozen. Vijf procent meer dus. Komt dit omdat de verkiezing van de rector een week eerder begon, of zijn studenten toch nog iets enthousiaster om een ‘akkoord’- of ‘niet akkoord’-je te stemmen dan het lastige proces waarbij je vertegenwoordigers kiest voor jouw stem in het universitaire debat?

0 Comment