Privacyproof examen?

© Marit Galle

Kritiek op ‘LockDown Browser’

Vanwege de coronamaatregelen besloot de VUB om een groot deel van de examens online af te nemen. Om fraude tegen te gaan doet ze (al zeker bij Rechten) beroep op de LockDown Browser: een internetbrowser die de student moet installeren om zijn of haar examen digitaal af te leggen. Maar een geschikte oplossing lijkt het niet te zijn. “Wat met de privacy?” vragen vier VUB-docenten zich af in een opiniestuk in Knack.

Tekst: Charlotte Deprez
Beeld: Tiram

Om aan het examen te kunnen starten moet de student eerst de browser installeren en vervolgens in die browser het examen op Canvas openen. Eens het examen begint, kan de student geen andere applicaties openen of online dingen opzoeken.

Doorheen het examen wordt de student gefilmd; zowel beeld als audio worden opgenomen. In de richtlijnen van de VUB staat dat de student zo veel mogelijk recht naar het scherm moet kijken. Als hij of zij dat niet doet, “zal het detectiesysteem een signaal uitzenden dat er mogelijk sprake is van fraude. Dat zal ook gebeuren wanneer u tegen anderen spreekt, of zij tegen u. De surveillanten zullen dan de beelden opnieuw aandachtig bekijken en beluisteren. Bij elke vaststelling van fraude of poging daartoe, zal in samenspraak met de decaan een gepaste sanctie getroffen worden.”

De vraag blijft of het systeem waterdicht is om effectief fraude tegen te gaan

Rechtenprofessoren Serge Gutwirth, Jenneke Christiaens, Paul De Hert en Frederik Dhondt kunnen zich niet vinden in de LockDown Browser van de VUB omdat die niet privacyvriendelijk is. Een webcam is bijvoorbeeld verplicht. De student moet eerst een foto nemen van zichzelf en daarna ook van de studentenkaart of identiteitskaart. Dan gebeurt er een ‘environment check’ om te verzekeren dat er zeker geen cursus of gsm in de buurt ligt. “Waar het bij digitaal doceren nog mogelijk is om opnames van de eigen woning uit te schakelen, annexeert de universiteit met deze optie de privé-vertrekken van de studenten bij het afnemen van een examen.”

De vraag blijft of het systeem waterdicht is om effectief fraude tegen te gaan. Zo is het onduidelijk dat als de internetverbinding uitvalt dit ook fraude is of als een student niet vaak genoeg in de webcam kijkt. Als er een vaststelling van spieken zou zijn, is het moeilijk voor de student om zijn of haar onschuld te bewijzen.

Het is ook niet voor iedereen vanzelfsprekend om digitaal examens af te leggen. Elke student moet in eerste instantie al over een laptop met webcam beschikken. Als dat niet zo is, kan de student contact opnemen met dienst Studentenstatuut & Studiefinanciering. Verder is het niet voor elke student evident om zich in een stille ruimte met een goede internetverbinding te zetten. De VUB voorziet wel ruimtes voor studenten die thuis of op kot niet terecht kunnen, al is het aantal plaatsen beperkt. Daarom zal de VUB een strenge selectie houden om na te gaan wie er echt in aanmerking voor komt. De VUB raadt aan om eerst zelf een geschikte plek te vinden om je digitale examens af te leggen. In tweede instantie kan je aankloppen bij de VUB.

De digitale examens kennen dus wel wat pijnpunten. Volgens de professoren die hun stuk in Knack publiceerden zijn er nochtans alternatieven genoeg. Zo denken ze onder andere aan tijdsgebonden multiple-choice, open boek examens of permanente evaluatie.

0 Comment