Stemwijzer / Voting Guide 2020

Hieronder vind je de interactieve Stemwijzer van de Moeial. Je leert het standpunt van alle 28 kandidaten kennen in 20 stellingen. Als je je muis over de kandidaat laat zweven, lees je diens toelichting bij het antwoord.

Below you find the interactive ‘Voting guide’ for the Student Elections. You learn about the stance of the candidates on 20 statements. Hover over the pictures of the candidates for more information.

Stemmen kan hier tot 4 mei.

You can vote here until the 4th of May.


Door Charlotte Deprez, Kilian Adriaenssens en Maud De Vos

0 Comment