“GSM uit? Koorts gemeten?”

© Marit Galle

Studentenraad buigt zich over examenorganisatie

Op 23 april boog de Studentenraad zich in een online bijeenkomst over de de examenorganisatie. De examencommissie vroeg hen om advies. Concrete maatregelen zijn er nog niet, maar er kwamen enkele opmerkelijke ideeën uit de bus.

Door Kilian Adriaenssens en Jade Pieters

Om de social distancing op de campus te kunnen respecteren, zijn het aantal plaatsen per lokaal sterk verminderd. Zelfs met bijkomende locaties zoals het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis en sporthallen op de VUB, blijft de capaciteit krap. Daarom wordt er voorgesteld om examens ook te laten plaatsvinden op zondagen. Zo zou de druk op de lokalen enigszins worden verzacht. De Studentenraad kon zich daarin vinden.

Ook de tijdlijn van de examenroosters kwam aan bod. Faculteiten zullen de examenroosters voor de eerste zittijd van juni tussen 4 en 11 mei kunnen publiceren. De meeste faculteiten zullen hun roosters waarschijnlijk al op 4 mei aankondigen, maar voor een aantal grotere faculteiten vergt het iets meer tijd om die te herschrijven en lijkt 11 mei een realistischere datum.

Temperatuur opmeten voor examen

Een ander idee dat momenteel op tafel ligt, is om koortsmetingen te houden bij het begin van een examen. Voor de studenten deelnemen aan een examen zou hun temperatuur worden gemeten. Het blijft onduidelijk wat er moet gebeuren met studenten die dan koortsverschijnselen tonen. Studentenraadvoorzitter Sofie Férauge vindt dat deze optie nog verder onderzocht moet worden. “Wat gebeurt er met een student die koorts heeft? Mag die student dan deelnemen aan het examen? Mag die het examen inhalen?”

Een toestel om koorts te meten zou tienduizend euro kosten

De Studentenraad stelt zich ook vragen bij het financiële plaatje. Zo’n toestel om koorts te meten zou tienduizend euro kosten. De vraag werd dan ook gesteld of de VUB dit geld niet beter investeert in externe locaties om examens af te nemen. Met één onthouding, vier stemmen voor en vijf stemmen tegen kon de Studentenraad geen standpunt innemen over deze kwestie.

Versnelde tuchtprocedure

Hoe moet de VUB omgaan met ernstige inbreuken op de maatregelen? Het voorstel is om hiervoor de tuchtmaatregelen toe te passen maar dan via een versnelde procedure. Bij een tuchtprocedure wordt normaal gezien een tuchtcommissie samengesteld bestaande uit de rector, drie leden van het academisch personeel en drie studenten en wordt de betrokkenen binnen de tien werkdagen opgeroepen. Met de versnelde procedure zou bij een melding van een inbreuk de vicerector zelf snel een sanctie kunnen opleggen en hoeft de tuchtcommissie niet samen te komen. Sancties in het tuchtreglement gaan van een waarschuwing tot een volledige uitsluiting van de betrokken student. De Studentenraad reageerde algemeen positief op het voorstel.

De dienst Onderwijs- en Studentenzaken zal deze voorstellen verder uitwerken. De finale beslissing ligt bij de Raad van Bestuur en zal zo snel mogelijk worden genomen, om deze nog voor de start van de examens te implementeren en te communiceren naar de studenten.

0 Comment