Rectorverkiezingen afgetrapt

De komende twee weken vinden de rectorverkiezingen plaats voor de periode 2020-2024. Voor de tweede keer mogen naast alle professoren ook alle personeelsleden (ook die van het UZ Brussel) en alle studenten hun stem uitbrengen. Elke kiesgerechtigde ontving een e-mail met een toegangscode om te stemmen. Dat kan tot 4 mei om 12u.

Zittend rector Caroline Pauwels is de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Omdat de geplande debatten op de campussen door de coronamaatregelen niet kunnen plaatsvinden, vinden er drie online vragensessies plaats (op 23/4, 27/4 en 29/4). Studenten en personeelsleden kunnen op voorhand vragen insturen. Het beleidsplan van Pauwels en bijkomende informatie van is te vinden op www.vub.be/rectorverkiezing.

Hoewel Pauwels de enige kandidaat is, blijft het belangrijk om te stemmen. Om verkozen te worden voor vier jaar moet ze immers een absolute meerderheid behalen van de uitgebrachte stemmen én moeten voldoende mensen een stem uitbrengen. Het is ook belangrijk dat een rector een zo breed mogelijk draagvlak vindt om aan het mandaat te beginnen.

Om een geldige verkiezing te hebben, moet een deelnamequorum bereikt worden (zie onderaan). Als het quorum niet wordt behaald of Pauwels geen absolute meerderheid behaalt, zijn de verkiezingen ongeldig. In dat geval worden er volgend academiejaar nieuwe verkiezingen uitgeschreven en wordt het mandaat van de zittende rector verlengd met één jaar. We kiezen de komende weken dus tussen één of vier jaar Pauwels. Het resultaat kennen we op 5 mei.

Lees hier het interview met Caroline Pauwels over haar kandidatuur voor een tweede termijn.

Hoe wordt het resultaat berekend?

Het kiescollege bestaat uit vijf categorieën, met elk een eigen gewicht in de berekening van het eindresultaat: het zelfstandig academisch personeel aangevuld met de externe leden van de Raad van Bestuur (60%), het overig academisch personeel (15%), studenten met een diplomacontract (10%), het administratief en technisch personeel (10%) en het ziekenhuispersoneel van het UZ Brussel (5%).

Wat is het quorum voor elke categorie?

Het deelnamequorum is 50% voor het zelfstandig academisch personeel, 20% voor het overig academisch personeel, 10% voor de onder diplomacontract ingeschreven studenten, 20% voor het administratief en technisch personeel en 5% voor het personeel van het UZ Brussel. Dit quorum moet in minstens vier van de vijf categorieën behaald worden.

0 Comment