Rectorverkiezingen gaan gewoon door

In april 2020 vinden er aan de VUB rectorverkiezingen plaats. Ondanks de maatregelen tegen het coronavirus, zullen de verkiezingen nog steeds doorgaan.

De rectorverkiezing zal  volgens rectoraatsmedwerker Jeroen De Samblancx niet gehinderd worden door het coronavirus:  “Aangezien het volledige stemproces elektronisch verloopt zijn we niet gevat door de huidige maatregelen van social distancing. Elke stemgerechtigde zal een mail ontvangen op 20 april met een unieke toegangscode waarmee je kan inloggen op het beveiligde stemsysteem.”

Het stemmen start op 20 april en eindigt op 4 mei om 12 uur. Voor de tweede keer in de geschiedenis van de VUB zullen niet enkel de professoren maar ook alle personeelsleden, zowel van de universiteit als van het UZ Brussel en alle studenten met een diplomacontract hun stem kunnen uitbrengen.

Op 5 mei worden de verkiezingsresultaten bekend gemaakt. De Samblancx: “De uitslag wordt publiek bekend gemaakt. Momenteel bekijken we nog hoe we dat zullen organiseren. In de huidige omstandigheden kunnen we geen grote samenscholing laten plaatsvinden.” Op 11 mei zal de officiële proclamatie van de rector-elect plaatsvinden.

Huidig rector Caroline Pauwels is de enige kandidaat. Daarmee is het zo goed als zeker dat ze zichzelf opvolgt.

0 Comment