Huurvrijstelling van 1 maand voor VUB-koten

Sinds de maatregelen om het coronavirus in te dijken van kracht zijn, hebben de meeste studenten hun VUB-kot verlaten. Ze krijgen nu één maand huurvrijstelling en mogen zelf kiezen welke maand van hun huurcontract ze niet betalen. “Afhankelijk van of studenten na de paasvakantie weer op hun kot mogen, wordt de situatie verder bekeken,” zegt Ludo Reuter van de dienst Studentenhuisvesting.

Alle studenten met een VUB-kot krijgen de vrijstelling van een maand huur, ook zij die wel nog op hun kot verblijven. “We kregen zo’n 350 meldingen van studenten die niet naar huis konden. Het gaat voornamelijk om internationale studenten, en studenten die niet naar huis kunnen, bijvoorbeeld omwille van inwonende grootouders,” aldus Reuter.

Met een maand huurvrijstelling doet de VUB meer dan de andere universiteiten. Studenten met een kot van de KU Leuven of UGent moeten in de maand april de helft van de huur betalen. De universiteiten riepen privé-verhuurders op om ook een korting toe te passen. De UAntwerpen laat studenten dan weer toe om hun contract vroegtijdig stop te zetten.

Studenten die hun kot hebben verlaten mogen nog één keer terugkeren om spullen op te halen. Op voorwaarde dat ze de maatregelen respecteren: contact vermijden met andere kotgenoten en niet blijven overnachten.

0 Comment