Hoe zou het nog zijn met… de cross?

Tweede editie doet minder stof opwaaien

Vorig academiejaar reed de Brussels Universities Cyclocross voor het eerst over Campus Etterbeek. Tegen het evenement tijdens de blokperiode was toen heel wat protest. Zondag 5 januari vindt de tweede editie plaats. De tweede passage van de renners doet heel wat minder stof opwaaien. Wat is er veranderd?

Op zondag 5 januari organiseert Golazo Sports de tweede editie van de Brussels Universities Cyclocross, de voorlaatste manche in de DVV Verzekeringen Trofee, op Campus Etterbeek. Na de positieve reacties van de organisator en de VUB stond een tweede editie in de sterren geschreven. Ondanks de lof was er vorig jaar ook veel protest van studenten. Zij vonden dat een universiteit zich in de blokperiode in de eerste plaats op haar studenten hoort te focussen en geen grootschalige evenementen op de campus moet organiseren.

Veel problemen rond de editie vonden hun wortels in de communicatie over het evenement. Toen er voor het eerst bericht werd over de komst van de cross, kwam dat als een complete verrassing. Het gebrek aan inspraak van studenten stuitte op veel onbegrip. Bovendien stond de organisatie op dat moment nog niet op punt. De bijkomende massablokruimte in het Huis van het Hout (op een steenworp van de campus, maar wel vrij van geluidsoverlast) was nog niet zeker en de gratis toegang voor VUB’ers was nog niet rond. Daardoor moest er later in de communicatie bijgestuurd worden en waren er heel wat vragen over bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de campus tijdens de op- en afbouw.

Was het vorig jaar dan te vroeg om de cross te organiseren? Isabelle Selleslag, die als beleidsmedewerker campusvoorzieningen intensief betrokken was bij de organisatie van de cross, zegt dat het allemaal snel moest gaan. “We hebben alles praktisch bekeken met de organisatoren, maar het is natuurlijk iets heel speciaals en moeilijk om de impact concreet in te schatten. Zo was het moeilijk in te schatten wat juist de impact zou zijn op de massablokruimtes en was de gratis toegang nog niet onderhandeld. Dit jaar weten we dat allemaal beter, omdat heel het kader al vastligt. En omdat we weten wat goed was aan de eerste editie.”

Cross-sectioneel onderzoek

De balans kon dus pas echt opgemaakt worden na afloop van de cross Op vraag van de Studentenraad werd een enquête gehouden die peilde naar de perceptie van de cross door de VUB-gemeenschap. 667 respondenten vulden die in, waarvan 10% alumni, 43% studenten en 47% personeel. 28% van de deelnemers was aanwezig op de cross. De problemen met de communicatie zijn ook het grootste wat uit die bevraging komt. Een meerderheid was wel voldoende geïnformeerd: 69% was eerder of zeer voldoende geïnformeerd, 61% was tijdig op de hoogte van de impact. Opvallend: de communicatie bereikt het personeel (78 en 69%) veel beter dan de studenten (56 en 51%). Verder kende slechts 33% de website vub.be/bxlcross en slechts 17% het e-mailadres cross@vub.be. Dit jaar werd daarom tijdiger gecommuniceerd, met meer aandacht voor de concrete impact. Op de eerstejaars na is het concept nu ook al bekend bij de studenten.

“De resultaten van studenten moeten voorrang krijgen op een publiciteitsstunt”
Viktor Lox van BvoB

Wat die concrete impact vorig jaar betreft: 12% van de bevraagden ondervond overlast wat betreft toegankelijkheid van de campus. 9% geluidsoverlast, 52% geen (39% antwoordde dat hij of zij niet voldoende op campus was en de vraag dus niet van toepassing was). Studenten ervoeren beide vormen van overlast vaker dan personeel. “De overlast rond toegankelijkheid was vooral tijdens de opbouw,” zegt Selleslag, “maar dit jaar zal dat minder een probleem zijn omdat de parking van XY open zal zijn.”

De geluidsoverlast trof vooral de studenten in de campuskoten. “Zij zitten nu een stuk verder in de XY-gebouwen, waardoor ze minder overlast zullen ervaren. We blijven er wel voor zorgen dat het geluid stiller staat dan op de gemiddelde cross. We proberen de overlast tijdens de opbouw zo veel mogelijk te beperken, ook al was die eigenlijk vrij beperkt. En natuurlijk nemen we de positieve aspecten ook mee. Van de mensen die naar de cross geweest zijn was een heel groot deel positief. Daarom denken we dat het allemaal in de juiste richting zat, daarop bouwen we nu verder”

Prot(est) in een fles

Hoewel de communicatie dit jaar beter aangepakt werd, blijft het platform ‘Blijf van onze Blok’ (BvoB) actievoeren, zij het op kleinere schaal dan vorig jaar. Ze hebben dezelfde bezwaren als vorig jaar, vertelt deelnemer Viktor Lox van BvoB. Die bezwaren zijn tweeledig. “Enerzijds is er het ondemocratische aspect. Er was geen enkele mogelijkheid voor studenten om zich te verzetten tegen de tweede editie van de cross, voor het al vast stond.” De Studentenraad kon zich deze keer wel uitspreken over een herhaling van het evenement, voor die al vast lag. Met de verzekering dat de overlast beperkt zou blijven en er voldoende alternatieve massablokruimtes gecreëerd worden, adviseerden ze positief voor een tweede editie.

“62% staat positief tegenover een tweede editie”
Enquête na de eerste editie van de cyclocross

Een tweede bezwaar is volgens Lox de keuze om “bedrijven toe te laten om promotie te maken voor zichzelf. En dat de VUB ook die kans voor marketing neemt boven het studiesucces van studenten. Wij vinden dat de positieve resultaten van studenten voorrang moeten krijgen. Dat is de beste marketing voor de VUB, eerder dan zo’n publiciteitsstunt als de cross.”

Bij wijze van ludieke actie hield het actiecomité hun eigen cyclocross, waarbij ze onder de middag door gebouw D fietsten. “De cyclocross is al een vrij absurd idee – als je het aan iemand vertelt die er nog niet van gehoord heeft, is die blown away – dus we moesten iets doen dat nog absurder is.” Selleslag kan er wel mee lachen. “Iedereen heeft het recht om bezorgd te zijn en zich vragen te stellen, maar ik hoop toch dat er het vertrouwen is dat de VUB het beste voor heeft met haar studenten.”

2 cross or not 2 cross

De enquête peilde ook naar de stelling dat het belangrijk is dat de VUB haar campus openstelt voor de organisatie van een publiek evenement dat de universiteit en Brussel in de spotlight zet. 70% van de respondenten is het daar volledig of eerder mee eens. 45% staat zeer positief tegenover een tweede editie, 17% eerder positief en 13% neutraal. In de open reacties en suggesties lieten 120 bevraagden een positieve of neutrale reactie na. 120 respondenten gaven aan het evenement liever te zien doorgaan buiten de blok- en examenperiode, 25 waren principieel tegen, en 15 zeiden dat herstellingen aan groen en campus onvoldoende of niet snel genoeg gebeurden.

Het is dus duidelijk dat de VUB-gemeenschap in het algemeen positief staat tegenover het openstellen van de campus voor evenementen. Niet geheel verrassend vindt een groot deel wel dat dit best buiten de blok- en examenperiode gebeurt. Hoewel men dit jaar beter geïnformeerd is over de impact van het evenement (en het protest minder is), blijft de vraag: hoeveel studenten moeten ergens last van ondervinden om een evenement niet te laten doorgaan? De VUB oordeelt dat er altijd wel tegenstanders zullen zijn, BvoB vindt elke drempel voor een geslaagde blok er eentje teveel.

0 Comment