Monument van Troost

De VUB als ‘compassionate university’

Op dinsdag 19 november werd het Monument van Troost aan de VUB ingehuldigd. Daarnaast ondertekende rector Caroline Pauwels en voorzitter Eddy Van Gelder een intentieverklaring om van de VUB een meelevende universiteit te maken. 

Met een herfstzon en een frisse wind werd op dinsdag 19 november het Monument van Troost ingehuldigd. Het standbeeld moet steun bieden aan studenten en personeel in situaties van onder andere overlijden, rouw of ernstige ziekte. De inwijding van het monument past in een breder beleid om de VUB een compassionate university te maken.

“Het beeld moet troost bieden aan mensen die een moeilijke periode doormakengaan”, gaf rector Pauwels aan in haar speech. “Doorheen mijn carrière ben ik vaak geconfronteerd geweest met het overlijden van medestudenten en assistenten. Het is op zo’n moment dat je troost zoekt. Dat kan bij elkaar, maar ook op een plek. Beeldende kunst brengt troost. Het is de bedoeling dat we hier elk jaar aan de vooravond van St V bloemen neerleggen. Veel mensen in onze VUB-gemeenschap worden geconfronteerd met ziekte, overlijden en rouw. Met dit monument geven we dat een plaats in het hart van onze gemeenschap.”

“Troost zoeken kan bij elkaar, maar ook op een plek. Beeldende kunst brengt troost”

Caroline Pauwels

Het beeld is ontworpen door beeldhouwer Philip Aguirre. Hij baseerde zich op een foto uit 2003 van een Spaanse politieagent die een drenkeling warm houdt met een deken. Dat het beeld een specifieke functie krijgt om steun te bieden aan mensen in een moeilijk periode, is voor hem een hele eer. “Het mooiste is dat het beeld een functie krijgt op een prominente plaats. Het betekent iets voor de gemeenschap”, aldus Aguirre.

Op het einde van een ingetogen ceremonie, werd er nog een intentieverklaring ondertekend. Met deze verklaring wil de VUB lijden en medeleven een plaats geven in haar gemeenschap. Een compassionate university of een meelevende universiteit wil verder gaan dan enkel de wettelijke bepaling over zorgverlening. De VUB wil een universitaire gemeenschap zijn die erkent dat zorg voor elkaar niet enkel de verantwoordelijkheid is van sociale diensten, maar van iedereen. Situaties als ernstige ziekte en verlies maken deel uit van de dagelijkse realiteit binnen die gemeenschap en de VUB wil mensen die zich in zulke situaties bevinden, steunen zodat ze zich niet geïsoleerd voelen. Een stilteplek voor rouw en medeleven oprichten, is daarbij een eerste stap.

Het doel is om van de VUB tegen 2021 een plaats te maken waar de principes van een meelevende universiteit worden uitgedragen. De VUB is de eerste compassionate university in Europa. Onze universiteit wil een pioniersrol vervullen in het uitdragen van deze waarden. De vraag blijft wel in welke mate de ondertekening van dit charter zal worden omgezet in concrete plannen.

0 Comment