Breed

© Marit Galle

Door Jan Meeus
Beeld: Marit Galle

Er is gele rook! We hebben een nieuwe Vlaamse paus. Het is oud-VUB’er Jan Jambon en hij heeft grote plannen met het onderwijs. Dit zou het begin van een mooi verhaal kunnen zijn, maar helaas heb ik toch mijn bedenkingen bij bepaalde maatregelen die worden voorgesteld op het vlak van onderwijs.

Dat besparingen op het hoger onderwijs geen goede zaak zijn, daar kunnen we het hopelijk over eens zijn. De meest zorgwekkende evolutie is daarnaast dat de drempels tot ons onderwijs verhoogd worden. Het feit dat je niet aan je masteropleiding mag beginnen voor je bachelor af is – de ‘harde knip’ – moet ervoor zorgen dat studenten minder lang over hun opleiding doen. In praktijk zal het vrees ik echter voor velen een extra jaar betekenen. Een jaar studeren is bovendien niet goedkoop. Dat is dus een maatregel die extra hard aankomt voor studenten die het financieel moeilijker hebben. Je zou het toch niet breed moeten hebben om te genieten van een brede opleiding?

Je zou het toch niet breed moeten hebben voor een brede opleiding?

Een andere drempel die wordt opgeworpen is het uitbreiden van de (verplichte, voorlopig niet-bindende) ijkingstoetsen naar andere richtingen dan de ingenieurswetenschappen. Maar die testen geven zelfs in opleidingen waarvoor wiskundekennis een goede graadmeter is nog veel vals-negatieven (studenten die niet slagen op de test, maar later wel in de opleiding). In andere opleidingen zal dat alleen maar erger zijn. Hoe kan je met enige zekerheid zeggen of een student kan slagen in een opleiding in de politieke wetenschappen? Bovendien blijkt uit onderzoek dat bepaalde studenten door deze testen benadeeld worden. Zo leggen mannen een slecht resultaat op de test sneller naast zich neer en zien vrouwelijke of studenten met een migratieachtergrond of moeilijke thuissituatie sneller af van een studie waarvoor ze de test niet haalden.

En laten we eerlijk zijn. Als we de toestand van de wereld bekijken, zijn er dan te veel mensen die gestudeerd hebben? Elke potentiële student die afziet van een hogere opleiding is een gemiste kans voor onze samenleving.

0 Comment