Harde knip in welzijn op komst?

De Studentenraad is het centrale orgaan voor studentenvertegenwoordiging aan de VUB. Ze verdedigt de belangen van de student, en duidt vertegenwoordigers aan in de andere raden. Langs deze weg nodigen ze de VUB-gemeenschap uit voor een debat over het Vlaamse regeerakkoord.

Door Studentenraad VUB

De Vlaamse Regering wil, via de zogenaamde ‘harde knip’, dat studenten niet meer kunnen starten in hun master zonder hun bacheloropleiding af te werken. In uitzonderlijke gevallen kan een student maximaal dertig studiepunten van de bachelor meenemen naar de master, op voorwaarde dat deze vakken geen noodzakelijke voorkennis voor de master bevatten. Een andere opvallende maatregel is dat generatiestudenten (studenten die voor het eerst zijn ingeschreven aan het Vlaams hoger onderwijs, n.v.d.r.) zich voor minstens vijftig studiepunten moeten inschrijven.

Om je opnieuw in te schrijven voor dezelfde opleiding, moet je bovendien voor minstens de helft van de opgenomen studiepunten slagen (tenzij er sprake is van overmacht). In het regeerakkoord staat ook dat uit onderzoeken is gebleken dat het mentale welbevinden van studenten in het hoger onderwijs onder druk staat en dat daar specifieke aandacht aan besteed zal worden.

Als Studentenraad van de Vrije Universiteit Brussel zijn we zeer ongerust. Zijn bovenstaande uit-spraken niet tegenstrijdig? Hoe kan je zeggen dat er “specifieke aandacht” besteed zal worden aan het welzijn van de student, maar tegelijk de studiedruk verhogen en dus het mentale welzijn van de student in het gedrang brengen? We zijn bang dat deze extra regels een negatief effect zullen hebben op de student in het algemeen, en zeker op de generatiestudent. De overgang van middelbaar naar hoger onderwijs is al zwaar genoeg en door deze maatregelen komt er nog extra stress.

We zijn er verder helemaal niet van overtuigd dat studenten hun diploma sneller zullen behalen door de harde knip. Integendeel, als studenten dat halve jaar niet meer kunnen opnemen, zullen ze er mogelijk zelfs langer over doen. We vrezen dat dit tot ongelijke kansen voor studenten zal leiden. Voordat maatregelen zoals de harde knip worden doorgevoerd of nog maar op tafel worden gelegd, zou men eerst eens echt moeten onderzoeken wat de oorzaak is van de langere studieduur.

Het verband tussen slagen op de ijkingstoets en slagen in eerste bachelor is niet gegarandeerd

De nieuwe maatregelen zijn niet alleen nadelig voor het mentale welzijn van de student, ze zorgen ook voor een onderwijs op twee snelheden. Een extra jaar studeren omdat je niet mag beginnen aan je masteropleiding, heeft financiële gevolgen. Voor financieel kwetsbare studenten verhoogt dit de drempel om een masterdiploma te behalen.

De voorgestelde onderwijs-hervorming kan er mogelijks voor zorgen dat een groep generatiestudenten moet afhaken na het eerste jaar omdat ze een te laag studierendement haalde. Dit raakt voornamelijk studenten die uit het TSO of BSO komen en die vaak moeite ondervinden om zich aan te passen aan het hoger onderwijs. Deze groep studenten heeft juist nood heeft aan extra begeleiding om de achterstand in te halen, niet aan strengere voorwaarden om te mogen verder studeren.

Het regeerakkoord zegt dat er in het hoger onderwijs moet worden ingezet op “goede oriëntering en een snelle heroriëntering,” onder andere door verplichte (voorlopig) niet-bindende ijkingstoetsen. Nochtans is het verband tussen slagen op de ijkingstoets en slagen in eerste bachelor niet gegarandeerd. Het is slechts een momentopname, waarvan we zien dat deze voor vele studenten niet bepalend is voor hun verdere studieresultaten. We vrezen dat bepaalde groepen hierdoor worden afgeschrikt om te starten in het hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt namelijk dat vrouwen en kansarme studenten meer moeite hebben om een slecht resultaat op een ijkingstoets naast zich neer te leggen.

In het onderdeel “onderwijs” van het Vlaamse regeerakkoord vinden we veel bestraffende maatregelen: de studiedruk gaat omhoog, de selectie wordt strenger en de ongelijkheid wordt groter. De voorstellen over de begeleiding en ondersteuning van studenten lijken daarentegen mager. Willen we studenten bij de start selecteren of moeten we inzetten op een onderwijs voor iedereen?

 

Het debat vindt plaats op woensdag 4 december om 19u. Meer info en inschrijvingen: https://www.facebook.com/events/531498547399180/

Lees ook: Vicerector Jan Danckaert fileert het regeerakkoord

Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wil u zelf inzicht geven in uw corpus, heeft u zelf een opinie die dringend gedeeld moet worden of schrijft u prachtige poëzie of literair proza, stuur dan uw teksten naar redactie@demoeial.be of kom langs op de redactievergadering, elke woensdagavond om 19u.

0 Comment