VUB History X

VUB history X

Zelfs in de Moeial ontsnapt u niet aan alle vieringen rond ‘50 jaar VUB’. Het is namelijk een goedkoop en voordehandliggend onderwerp dat voor goede bladvulling zorgt zonder dat we veel ander nieuws moeten zoeken. Ook onze huiszeveraar Zwanzer is niet blind voor de nakende midlifecrisis van onze universiteit en probeert een graantje mee te pikken van de hype. Wie kent er namelijk de echte VUB-geschiedenis? Aan de hand van minutenlang onderzoek, enig nattevingerwerk en nogal wat buikgevoel gaat Zwanzer op zoek naar het deel van het VUB-verleden dat de universiteit u niet vertelt!

Voorgeschiedenis [ bewerken ]

De glorieuze historie onzer universiteit begint op 20 november 1836, tijdens een wild tequilafeestje van de vrijmetselaars (een antiklerikale parenclub voor heren uit de bouwsector). Na een dronken weddenschap om een zak cement, richtten Pierre en Théodore Verhaegen, Siamese tweeling en tevens advocaten, hier de Université Libre de Belgique op (later veranderd naar Université libre de Bruxelles, nadat de eerste naam al in gebruik bleek te zijn door een boerencafé in Sint-Gertrudis Pede).

De katholieken waren hier niet mee opgezet en vreesden dat de ULB een bedreiging vormde voor de Kaloten Universiteit Leuven en diens mascottes God en Jezus. Om de antiklerikale Pierre en Théodore hun gemeenschappelijke kloot te draaien hebben ze hen toen achter hun rug heiligverklaard. Dit was een gemene zet want hiermee verloren de Verhaegens een andere weddenschap bij de vrijmetselaars. De historische stichting van de ULB en Sint-Verhaegen worden tot op heden uitbundig gevierd door alle Brusselse studenten, waarbij ze zich traditioneel plenair het na-vandaag in zuipen om het ontstaan van hun universiteit te eren.

Ontstaan en uitbouw van de VUB [ bewerken ]

Ter ere van de Verhaegens werd de ULB vanaf 1836 steeds bestuurd door Siamese tweelingen. In 1969 kwam er echter een abrupt eind aan deze traditie. De toenmalige verstrengelde gebroeders aan het hoofd van de ULB waren namelijk tweetalig. En ten gevolge van de communautaire spanningen aan de vooravond van de eerste staatshervorming moesten zij verplicht gescheiden worden in een Franstalige en een Nederlandstalige helft. Aangezien ze wel allebei rector wilden blijven, werd besloten om ook de ULB in twee te splitsen. De Vrije Universiteit Brussel was geboren.

De nieuwe VUB vestigde zich op een groot braakliggend terrein in de gemeente Elsene, dat ze dus toepasselijk ‘Campus Etterbeek’ doopte. De grond werd op dat ogenblik eigenlijk al gebruikt door het Belgisch leger als oefenplein, maar die wilde het wel delen met de jonge universiteit. Na enkele incidentjes vroeg het VUB-bestuur in 1973 wel aan de militairen om geen schietoefeningen meer uit te voeren op de campus. Een groot universitair ziekenhuis moest naast de campus worden gebouwd, maar de aannemer hield de kaart helaas omgekeerd vast waardoor de Geneeskundefaculteit aan de andere kant van Brussel kwam te liggen.

Al gauw begon de VUB vormeloze, brutalistische betonnen gedrochten te bouwen die leslokalen moesten voorstellen. Die waren toen in de mode bij universiteiten. Een uitzondering hierop is het elegante rectoraatsgebouw dat met haar zachte rondingen en harmonieuze ontwerp zo sterk afsteekt tegen de omliggende vochtdoorlopen grijze massa, dat velen geloven dat het niet door de VUB kon worden neergezet, maar dat er een andere bouwer aan het werk zou zijn geweest: Aliens!

Glorieuze episodes [ bewerken ]

Op zondag 16 april 1989 zet VUB-onderzoeker Patraniel Van Prellewelle als eerste mens ooit voet op de zon. Hij was eigenlijk een raket aan het testen om de reistijd tussen Etterbeek en Jette te verkorten, maar nam ter hoogte van Kunst-Wet ergens een verkeerde afslag en belandde zo helemaal tot op het hete hemellichaam. Zoals duidelijk te zien is op de intussen wereldberoemde foto, werd hij hartelijk ontvangen door de zonnekoning die hem zonnebloemen overhandigde. De heerser van de ster wist evenwel niets van een eventueel ellipsvormig gebouw dat op aarde zou zijn neergezet.

In 1994 slaagde Els Witte erin verkozen te worden tot rector van de VUB. Een bijzondere prestatie aangezien het voor vrouwen destijds zeer moeilijk was om die positie te bekleden. In de door mannen overheerste academische wereld bestond namelijk lange tijd het geloof dat een vrouwelijke rector een krimping van de teelballen van de overige bestuursleden zou veroorzaken. Bovendien werd er gevreesd dat de VUB hierdoor zou dalen op de IRPL (International Rector Penis Length)-ranking, een zeer prestigieuze universiteitenklassering. Haar kwaliteiten, capaciteiten en doorzettingsvermogen hielpen Witte echter de rectorstroon te beklimmen, maar volgens sommigen speelde ook de valse baard die ze droeg gedurende haar gehele campagne een grote rol.

Zwarte bladzijden [ bewerken ]

In het verleden liepen er wel al eens zaken grondig mis op onze universiteit. Of het nu om een Nijlgans gaat die in het gezicht van de onderwijsminister schijt of een dienst die zonder gevolgen 600.000 euro mis begroot; geschiedenis is niet altijd iets om trots op te zijn. Zo verdwenen er gedurende het vijftigjarig bestaan al enkele studierichtingen uit het opleidingsaanbod. In Jette hield de richting tandheelkunde op te bestaan, met als gevolg dat de populaire studentensport ‘dronken met een betonnen baksteen naar elkaars muil gooien’ niet veel later ook tot een einde kwam.

De vrijzinnigheid en antiklerikale filosofie van de VUB kwam in juni 1998 onder druk te staan toen de heilige maagd Maria op de campus verscheen om persoonlijk het veelvuldige gemasturbeer tijdens de examenperiode tegen te gaan. Dit was een penibele situatie voor de propagandamachiene achter het niet-bestaan van het Goddelijke. Hiermee verliest de VUB wederom een weddenschap met de vrijmetselaars…

De VUB droomt al lang van een campus in het centrum. Het was dan ook een serieuze tegenslag toen de KULeuven er in 2013 wél in slaagde om een afdeling op te richten in hartje Brussel. Deze kolonisatiebeweging ging gepaard met verschillende gruweldaden tegen de plaatselijke bevolking. De kerstening en operatieve verbreding van de hals waaraan deze mensen werden onderworpen, worden sterk veroordeeld door de internationale gemeenschap.

Op 20 januari 2020 vernietigt een chemisch ongeval de gehele VUB, alles is stuk en geen twee stenen staan nog op elkaar. Volgens de traditie krijgt iedere student hierdoor automatisch een diploma en… Ah nee, wacht dat is nog niet gebeurd… Niets aan de hand!

0 Comment