Lezersbrieven over debat van LVSV zonder Dries Van Langenhove

Vorige week raakte bekend dat Dries Van Langenhove niet mag deelnemen aan een debat van LVSV aan de VUB. Omdat er op de campus hevig gedebatteerd wordt over de rol van een vrije universiteit in deze situatie, vroegen we lezers om zelf in de pen te kruipen. Lees hier de ingezonden lezersbrieven. 

Ook de rector en vicerectoren stuurden ons een brief, waarin ze hun beslissing toelichten. Hun reactie leest u hier.

Jeremy

Het is een discussie die al jaar en dag plaats vindt op de campus. Soms hoor je ze terwijl je krampachtig de modderpoelen naast de oude studentenkoten tracht te ontwijken, soms wordt ze zelfs gefluisterd in de gangen van het rectoraat.

Hoe ver gaan we in het recht op vrije meningsuiting? Staan we anderen toe onze vrije universiteit als podium te gebruiken om haat en verdeeldheid te zaaien, of geven we hen geen stem? Gek toch, zelfs paradoxaal, dat de vrije gedachten beperkt moeten worden om vrij te kunnen blijven…

Maar als we even eerlijk zijn: zou de aanwezigheid van Driesje echt een verrijking zijn voor de geest, en een respectvol debat opleveren met woord en weerwoord? Of schreeuwt onze sensatiedrang harder dan het gezond verstand? De media kent het antwoord op dit laatste alleszins beter dan wijzelf…

Emilie

Ik vind het een schande dat een zichzelf vrijdenkend noemende universiteit dit debat in deze mate inperkt. Vorig jaar mocht Raoul Hedebouw zonder enig probleem op de VUB zijn partijprogramma komen uitleggen, en nu wordt Dries Van Langenhove elk platform ontzegd. Ik mag trouwens uit goede bron meedelen dat de PvdA helemaal niet uit het debat geweerd werd. Dit breidt de slogan “het denken mag zich niet onderwerpen” uit naar een verontrustende “zolang het de vice-rector zint”. De veiligheid kon perfect gegarandeerd worden, net zoals bij het debat met Theo Francken. Dit argument slaat nergens op, en is een louter excuus om de echte reden niet de wereld in te brengen.

LVSV is bedreigd geweest met “gevolgen” indien zij dit naar buiten brachten. Gelukkig is een derde partij hen voor geweest. Ik maak mij ernstige zorgen over de staat van de vrije meningsuiting op onze universiteit, en dit in het jaar dat onze mooie VUB haar vijftigste verjaardag viert.

Matteo, voorzitter Comac VUB

Wie opkomt voor de vrije meningsuiting, normaliseert geen haat en intimidatie.

Het recht op vrije meningsuiting wordt op de VUB hoog in het vaandel gedragen, en terecht. Als trotse VUB’er ben ook ik vurig verdediger van het democratisch debat. Maar net die democratie eindigt waar haat en intimidatie begint. Er zijn voorbeelden genoeg waar Dries Van Langenhove, het Vlaams Belang en zijn extreemrechtse knokploeg Schild & Vrienden ver over de schreef gaan wat betreft democratisch fatsoen. Denk aan de online raids die hij met Schild & Vrienden organiseert om andersdenkenden het zwijgen op te leggen. De relativerende reacties op de intimidatie van klimaatactivist Anuna De Wever. De daaropvolgende digitale klopjacht op een 18-jarig meisje, gestart door Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Om nog maar te zwijgen over de discriminerende en haatdragende taal tegenover moslims, migranten, vrouwen, LGBTQ+’s, syndicalisten en progressieve mensen.

Iedereen die niet in het wereldbeeld van hun autoritair Vlaams-nationalisme past, is gedoemd om in angst te leven. Zo worden kritische stemmen monddood gemaakt en het democratisch debat ondermijnd. Dit is een democratie onwaardig en druist regelrecht in tegen het recht op vrije meningsuiting. Als we figuren als Van Langenhove gaan bekijken als een democratische gesprekspartner, dan normaliseren we hem, zijn gedachtengoed en zijn praktijken. Daarom vind ik het positief dat de VUB ervoor kiest om hem geen platform te bieden op de universiteit.

Wel betreurenswaardig is de reactie van het LVSV op heel dit gebeuren. “Als extreemrechts niet komt, dan ook geen extreemlinks.” Verder dan deze inhoudsloze slogan komt het niet. De PVDA over dezelfde kam scheren als extreemrechts is niet alleen intellectueel oneerlijk. Het is vooral een framing die de partij portretteert als ondemocratisch, net als extreemrechts. Maar een van haar speerpunten is net het debat verbreden naar heel de samenleving. Burgerinspraak tegenover elitaire achterkamerpolitiek. Dat is de visie op democratie die ik verdedig. Dit soort partijen kunnen alleen maar een verrijking zijn in het debat en moeten volgens mij net wél worden uitgenodigd. Toch als de collega’s van het LVSV werkelijk de democraten zijn die ze claimen te zijn.

Michaël, PR-verantwoordelijke Studiekring Vrij Onderzoek

Kan een spreker verhinderd worden om deel te nemen aan een debat, en indien ja, hoe kan die beslissing gemotiveerd worden? Een moeilijke vraag die een genuanceerd antwoord verdient, eens te meer wanneer die spreker Dries Van Langenhove is.

Het officiële antwoord was dan ook een teleurstelling; de veiligheid zou niet kunnen gegarandeerd worden. De grote morele vragen werden vakkundig ontweken om te focussen op een praktisch probleem, dat met de juiste maatregelen opgelost had kunnen worden. Mediarel over, maar de VUB-gemeenschap wordt met meer vragen opgescheept.

Door te stellen dat een controversieel figuur niet mag komen spreken omdat de veiligheid in het gedrang komt zet men een gevaarlijk precedent dat misbruikt kan worden om de waarden van de VUB te ondermijnen. Het Vrij Onderzoek vereist immers dat ook controversiële meningen gehoord moeten worden, en juist die meningen trekken weerstand aan. Aan onze universiteit dus om meningen die elders niet vertolkt mogen worden een veilig forum te bieden.

Anderzijds dient ook de vraag gesteld te worden of we bepaalde vrijheden moeten toekennen aan zij die deze willen beperken. Een paradox, waarop een vrije universiteit een antwoord moet kunnen bieden om zich te wapenen tegen extremisme.

Ga als universiteit dus op zoek naar antwoorden op die vragen, trek het debat open en laat het denken zich niet onderwerpen aan een partij, aan een angst of aan om het even wat. Durf als universiteit de haat een halt toe te roepen voor diezelfde haat de vrijheid een halt toeroept. Want dat is de VUB en dat is het Vrij Onderzoek.

[UPDATE] Deze reactie van Vonk-Marxistische Jongeren VUB werd later toegevoegd:

Leonard, bestuurslid Vonk-Marxistische Jongeren VUB

Als vanouds is de VUB een plek waar er hevig over extreem-rechts wordt gedebatteerd. En ik zou eraan toevoegen: ook een plek waar racisme en seksisme worden bestreden. Door middel van onderzoek naar diversiteit, waar onwetenschappelijke discriminerende meningen worden ontrafeld. Maar ook in de daad. We eren jaarlijks de trotse anti-fascistische traditie, gaande van de dynamiek van Libre examen/Vrij Onderzoek in de jaren 1930 en de verzetsstrijd tijdens WOII (waaronder onze eerste rector Aloïs Gerlo)- tot de recente protesten tegen Theo Franckens propagandatoer in 2018.

In die zin is de bijstelling van de positie van het rectoraat een aanmoediging voor elke student en personeelslid die zich tegen discriminatie uitspreekt.

Een overwinning, zij het met een wrange nasmaak. Er wordt een administratief en totaal apolitiek argument op tafel gegooid (veiligheid). Daarbovenop greep de Liberale Studentenvereniging LVSV de beslissing aan om op opportunistische wijze marxisten te mijden uit hun discussies onder de noemer ‘geen extreem-rechts, dan ook geen extreem-links.’ Gezien het veiligheidsargument dat het rectoraat aanhaalde, is de stelling van LVSV tevens een impliciete criminalisering van studenten en verenigingen (Comac, JongSocialisten en Vonk-Marxistische Jongeren), maar ook personeelsleden en vakbonden, die aan de protesten deelnamen.

Onze politieke acties zijn geen ‘gevaar’, maar een waarborg voor een kritische universiteit. Onwetenschappelijke meningen als racisme en seksisme, hebben hier geen plaats.

De reactie van LVSV Brussel heeft ons nog niet bereikt. De reactie van de rector en vicerectoren leest u hier.

Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wil u zelf inzicht geven in uw corpus, heeft u zelf een opinie die dringend gedeeld moet worden of schrijft u prachtige poëzie of literair proza, stuur dan uw teksten naar redactie@demoeial.be of kom langs op de redactievergadering, elke woensdagavond om 19u.

0 Comment