VUB en ULB bejubelen samenwerking

Academische opening 2019

Voor het eerst sinds de splitsing van beide universiteiten een halve eeuw geleden, gaven de VUB en ULB samen de aftrap voor het nieuwe academiejaar. Omdat er twee jubileums te vieren waren, 185 jaar ULB en 50 jaar VUB, deden ze dat in het Jubelpark, met onder de 7000 gasten ook Koning Filip.

Veel gasten waren nog aan het binnensijpelen toen, op de tonen van het VUB-orkest, de eretribune volliep. Na tal van politici en andere piefen volgde een stoet van toga’s: rectoren, vicerectoren en voorzitters van de raden van bestuur. Uiteindelijk rolde ook de slee van de Koning — te herkennen aan nummerplaat “1” — de kasseien op. Voor het protocol moesten alle aanwezigen rechtstaan, vertelde MC van dienst Annabelle Van Nieuwenhuyse — bekend van Couleur Café. Na wat ongemakkelijk handjesgeschud vervoegde de koning de eretribune, waar de VUB- en ULB-delegaties wel samen, maar toch opvallend gescheiden links en rechts neerzaten.

De openingsrede van rectoren Caroline Pauwels en Yvon Englert, was — voor hun doen — uitgesproken krachtig. Onder het motto ‘vrij denken sans frontièrespenser librement zonder grenzen’ hielden ze een pleidooi voor meer samenwerking tussen gemeenschappen. De rectoren verklaarden hun liefde voor ons land als een goede plek om te leven, hoewel we erover moeten waken dat dit voor alle burgers zo blijft. Ze loofden verder Brussel, als living lab voor studenten en onderzoekers, en de universiteiten, in 185 jaar beloond met zes Nobelprijzen.

Om zelf het goede voorbeeld te geven, en over de grenzen van de academische ivoren toren uit te komen, legden de rectoren symbolisch hun toga’s af. Onder het goedkeurend oog van Henri Poincaré, Pierre-Théodore Verhaegen en de denker dansten ze een korte tango. Gelukkig waren ze met twee.

Oude taart

Na de openingsrede reikte de Koning drie prijzen uit aan studenten die een bijzondere bijdrage leverden aan de samenwerking en dialoog tussen de gemeenschappen. Studenten Ellen Van Begin (VUB) en Louis Cornet (ULB) kregen een prijs voor hun deelname aan de taaltandem VUB-ULB, waarbij studenten van beide universiteiten elkaar helpen hun taal te leren. Ook de voorzitters Davide Militello en Baptiste Conversano van het Brussels Studentengenootschap (BSG) en de Association des Cercles Etudiants (ACE) ontvingen een prijs voor de inzet van hun organisaties voor het Brusselse studentenleven. De laatste prijs van de avond ging naar zes studenten voor hun ontdekking van unieke bouwplannen van het Brusselse justitiepaleis.

Na die prijsuitreiking vertrok de Vorst. Had hij geen zin om het Lied van Geen Taal en le Semeur mee te brullen, of paste hij voor een mogelijk taartgevecht? Want wat zou een verjaardag immers zijn zonder taart? Op het podium sneden de rectoren een grote taart aan, en van achter de triomfboog droegen studenten 235 taarten (één voor elk bestaansjaar van de ULB, en één voor elk jaar van de VUB) aan. De taarten werden aangesneden, ook vicerector Jan Danckaert liet zijn snijkunsten zien. Terwijl de gegadigden — ijverig als  het een examen was — een punt probeerden te bemachtigen, werd het festival open verklaard.

Doordat de aanwezigen voornamelijk op taart- of drankjesjacht waren, of al waren vertrokken, speelden de artiesten van het festival voor een beperkt publiek. Er waren concerten van Straz, Blu Samu, l’Or du Commun, DJ Fox Adam en Kara. Tussendoor waren er, om af te kicken, nog een aantal speeches voorzien. Onder andere van de voorzitters van de studentenraden van beide universiteiten. Voorzitter ad interim Sofie Férauge sprak namens de VUB-studentenraad. Onder het motto “alle kindjes vriendjes” gaf ze een pleidooi om lief te zijn en compassie te tonen voor elkaar, maar ook voor onszelf.

0 Comment