Rector Caroline Pauwels reageert op open brief

Open antwoord over de Brussels Universities Cyclocross

(Read the English version here)

Beste studenten

We beseffen dat een cyclocross organiseren op een universiteitscampus geen alledaags idee is. Sommigen vinden het een waanzinnig cool ‘out of the box’ idee, anderen vinden dat de VUB zich niet met zoiets moet inlaten.

Er is commotie gerezen rond die cyclocross die leidde tot een open brief aan mijn adres. Ik begrijp de ongerustheid en, toegegeven, de timing van de cross is misschien niet ideaal. De conclusies die ik in de open brief lees zijn evenwel niet altijd gebaseerd op de juiste info.

Vandaar ook dat ik dit ‘open antwoord’ aangrijp om die onjuistheden recht te zetten.

Op zondag 6 januari zal een manche van de DVV Verzekeringen Trofee plaatsvinden op de VUB Brussels Humanities, Sciences en Engineering Campus en op de Campus de la Plaine van de ULB.

Alle praktische info en de verwachte logistieke hinder staat publiek op: http://www.vub.ac.be/bxlcross. Wie de laatste informatie wil, kan hier terecht. Afgelopen tijd communiceerden we herhaaldelijk via onze officiële communicatiekanalen, de studentennieuwsbrief en STUDENT.VUB. En recent ook in een interview in de Moeial.

We hoorden via diverse kanalen de bekommernissen van een aantal studenten. Achter de schermen werd hard gewerkt om hieraan tegemoet te komen. In onze relatie met de organisator hebben we vanaf het begin bekeken hoe we cross en studentenleven konden verzoenen.

Vandaag staat vast dat de toegang tot de wedstrijd voor alle studenten, personeel en alumni gratis is. Van bij het begin werd gezocht naar kwaliteitsvolle alternatieven voor de massablok. Die zijn intussen ook gevonden. Dit jaar bieden we twee alternatieven voor de massablok vlakbij de campus, goed voor respectievelijk 500 en 200 plaatsen, waardoor er op zaterdag 5 januari meer dan 1000 en op zondag 6 januari 700 studieplekken zullen zijn. Tijdens hetzelfde weekend vorig jaar waren er op de absolute piekmomenten 476 en 491 studenten aan het massablokken.

Er is helaas heel wat foutieve informatie de wereld ingestuurd. Zo lazen we dat studenten zouden moeten betalen om aan hun kot te geraken. Dat was op elk moment onwaar. We hoorden ook dat de campus volledig afgesloten zou worden. Ook dat was nooit waar.

De schade aan de campus door de wedstrijd wordt integraal hersteld en zal afhankelijk van de weersomstandigheden enkele weken of langer in beslag nemen. De schade – we hebben het hier over gras – is niet substantieel en vrij makkelijk te herstellen.

De VUB zal de cyclocross niet annuleren. Als rector en met mij de Raad van Bestuur zijn we van oordeel dat deze cross opportuniteiten biedt die verder gaan dan marketing alleen. We zien er een verbindend evenement in dat ook de mogelijkheid biedt aan de VUB community om samen een sportieve namiddag te beleven. Ook voor de blokkende studenten kan een moment van ontspanning net een stressbreker zijn. Uit de inschrijvingen blijkt bovendien dat naast een groep ontevredenen er heel wat studenten, personeelsleden en alumni zijn die de cross omarmen.

Na het event zullen we met zowel voor- als tegenstanders de balans opmaken. Intussen zal ik met plezier een delegatie van jullie op mijn bureau ontvangen.

Vriendelijke groet,

Caroline Pauwels

Jullie rector

Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

0 Comment