Studentenverenigingen naar gele koten als tussenoplossing

Lokale werkzaamheden

De bouw op de VUB lijkt nooit op te houden en met de zeer gelimiteerde informatie die de VUB hierover naar buiten brengt, is het soms moeilijk te weten wat er gepland is. De regionale studentenkringen, de Moeial, Studiekring Vrij Onderzoek (VO) en Overkoepelende StudentenDienst (OSD) moesten verhuizen van hun vertrouwde lokaaltjes op de Triomflaan naar de campus, maar omdat er zoveel oponthoud is met de werken, bleek dit moeilijker dan verwacht.

Door: Anna van Wuijckhuijse
Beeld: Marit Galle en Bjarne Ringoet

De facultaire kringen hebben allemaal al jaren hun eigen lokaal en blijven zitten in gebouw D tegenover de bibliotheek. De Regionale Kringen daarentegen zijn – samen met VO, de Moeial en OSD – uit Triomflaan 35 verhuisd, aangezien het gebouw is verkocht. Hun toekomstige lokalen zijn gevestigd in gebouw X5 van de XY-nieuwbouw. Deze zijn reeds klaar, maar de omgeving is nog moeilijk bereikbaar, waardoor de verhuis naar gebouw X werd uitgesteld tot het tweede semester. De VUB vindt het namelijk te gevaarlijk om studenten de werf op te laten en koos bijgevolg voor een tussenoplossing. OSD kreeg aan het begin van het academiejaar een tijdelijke plaats in het voormalige Oxfam-winkeltje onder de Resto. In de tussentijd huizen de Regionale Kringen, VO en de Moeial in een unit van de gele Willy Van Der Meer-koten op campus. “Maar deze koten zijn geen permanente oplossing,” vertelt Steph Feremans, verantwoordelijke voor de studentenwerking. “De huidige plannen voor de gele koten ken ik niet, er is wel veel vraag naar, maar wat er precies mee gaat gebeuren is nog niet zeker”.

(Lees verder onder de tekening)

De tijdelijke locatie van de Moeial, Studiekring Vrij Onderzoek en de regionale kringen    © Bjarne Ringoet

Goede afspraken

Er zijn zes lokalen voor de studentenkringen beschikbaar op de begane grond in gebouw X5. De Moeial en Vrij Onderzoek zullen ieder hun eigen lokaal krijgen, de andere vier lokalen zullen worden gedeeld door in totaal 16 andere erkende studentenverenigingen. In ieder lokaal komt een grote vergadertafel met acht stoelen en vier kasten (één voor elke vereniging) vertelt Feremans. “De kringen moeten van tevoren schriftelijke afspraken maken en als er dan iets misgaat moeten ze dat met het Brussels Studentengenootschap (BSGgtgv) oplossen” verklaart hij verder. Afspraken zijn wel degelijk nodig, gezien de ruimtes aan de kleine kant zijn en er dus niet veel plaats is om iedereen er zo maar zijn zin te laten doen. Ze bevinden zich ook onder de nieuwe studentenkoten van het XY-complex, waardoor er ook veel meer zal moeten worden gelet op mogelijke overlast.

Zoals artikel 40 van de Studentencodex van de VUB vermeldt, hebben alleen ‘gewoon erkende studentenverenigingen’ recht op een lokaal. Dat betekent dat kringen die nog niet officieel erkend zijn door het BSG en/of de VUB nog niet in aanmerking komen voor een eigen plek. De recent erkende kringen (BEST, IAESTE en ESN) zouden de laatste drie plaatsen toegewezen krijgen, maar dit moet nog worden gestemd op de volgende Studentenraad. Daardoor krijgen de drie verenigingen waarvan hun erkenning wordt besproken op de volgende plenaire vergadering van de Studentenraad (VONK, BABE en LASCOM) niet automatisch een eigen of gedeeld lokaal toegewezen. “We zullen daar een oplossing voor zoeken maar er zijn momenteel geen concrete plannen voor,” legt Feremans uit. De VUB denkt erover na om hiervoor mogelijks ruimtes te gebruiken die vrijkomen op de nieuwe site van de VUB in de oude kazernegebouwen.

(Lees verder onder de foto)

© Marit Galle

Slaaplabo’s als polyvalente ruimte

De zogenoemde ‘slaaplabo’s’ achter gebouw C die niet meer worden gebruikt zouden dienst kunnen doen als polyvalente ruimte. De VUB zal deze werken ten vroegste aanvangen in het nieuwe jaar. Het zou één grote ruimte worden met veel opslagplek voor alle kringen, om zo ook grotere spullen veilig te kunnen stockeren, grote vergaderingen te houden of activiteiten met meerdere kringen tegelijkertijd te organiseren. Alle gewoon en functioneel erkende studentenverenigingen kunnen zullen daar gebruik van kunnen maken, het is alleen nog niet helemaal duidelijk hoe de toegangscontrole zal verlopen.

Wat er zal gebeuren met de nieuwe gebouwen is aan de VUB vaak gokwerk. Het lijkt alsof de afwerking van de XY-gebouwen steeds dichterbij komt, maar er staat nog veel op de agenda. De werken komen langzamerhand tot een eind, het is nu de vraag hoe de VUB met de organisatie om zal gaan.

0 Comment